logo

I December AD

Az ariciai szövetség

A fiatal köztársaság fennállásának első félszázada megpróbáltatásokkal teli, nehéz korszak. Míg Szicília területén Karthágó és Syrakusai küzd a hegemóniáért, Dél-Itáliában egy sor görög gyarmatváros, mindenekelőtt Tárás (latin nevén Tarentum) és Krotón virágkorát éh, Róma szakadatlan harcot vív a fennmaradásért a többi latin törzzsel, valamint északon a sabinokkal, keleten az aequusokkal, délen a volscusokkal, továbbá a Róma és Latium feletti uralom visszaszerzésére törekvő etruszkokkal.

A latin törzsek ariciai szövetségét eredetileg a Tarquiniusok egyik rokona szervezte meg Róma elleni célzattal. A Tarquiniusok dinasztikus kapcsolatai kiterjedtek több latin városra, ilyenek például Tusculum, Gabii, Collatia, Signia és Circei.

Az ariciai szövetségre vonatkozik M. Porcius Cato közlése (Origines II. fg. 58); „lucum Dianium in nemore Aricino Egerius Baebius Tusculanus dedicavit dictator Latinus, hi populi communiter: Tusculanus, Aricinus, Lanuvinus, Laurens, Coranus, Tiburtis, Pometinus, Ardeatis Rutulus”. (Aricia erdejében felszentelte Dianá ligetét a tusculumi Egerius Baebius latin dictator s a következő népek közösen: a tusculumi, az ariciai, a lanuviumi, a laurens, a corai, a tiburi, a pometiai és az ardeai rutulus.)

A hagyomány szerint a latinokkal a Regillus-tó mellett ütköztek meg a rómaiak. Ez valóban Tusculum területén (a mai Frascati körzetében) van.Maróti Egon