logo

XXV Maius AD

Crassus hadjárata a Parthusok ellen

A szíriai megbízatás Crassus számára azért látszott csábítónak, mert a parthusok elleni hadjáratban akarta hadvezéri hírnevét öregbíteni. A parthus állam Észak-Iránnak a Seleukida birodalomból való kiválása révén jött létre. A birodalmat II. Mithridatés szilárdította meg, ugyancsak az ő idejében került Róma először kapcsolatba Parthiával Sulla révén. Utódával, III. Phraatésszel, Pompeius keleti hadjárata során kétszínűén, hitszegő módon bánt. Phraatés az Euphratéstől keletre eső hódításainak szóbeli elismerése fejében megtámadta II. Tigranést. Később azonban Pompeius elismerte az armeniai királyt Róma szövetségesének, s Phraatésnek az elfoglalt területek kiürítését ajánlotta.

Nem sokkal Crassus megérkezése előtt, 57 táján, Phraatést saját fiai, Mithridatés és Oródés megölték. Oródés azután fivérét is elűzte, s II. Oródés néven lépett trónra. Mithridatés Szíriába menekült A. Gabinius helytartóhoz, hogy tőle kérjen segítséget. Ez nem érezte elég erősnek magát a parthusok elleni fellépésre. Crassus számára azonban a helyzetnek ez az alakulása kedvező indok volt a Parthia elleni háború megindítására (54). Kezdeti sikerei elbizakodottá tették a római vezért, így történt, hogy 53-ban a visszavonuló parthusok üldözése során az ellenséggel összejátszó arab vezetői a sivatagba csalogatták, majd Carrhae közelében a parthus lovasság bekerítette seregét, és óriási veszteséget okozott neki.

Crassus sietve visszavonult, de mikor katonái hangulatának engedve tárgyalásokba bocsátkozott a parthusokkal, kíséretével együtt megölték, fejét Oródéshez vitték. Seregének maradványait C. Cassius Longinus quaestor vezette vissza Szíriába. Több ezer sebesült és számos hadijelvény került a parthusok kezébe. Ezek kihasználva a római erők megingását, 52-ben elfoglalták egész Mezopotámiát, 51-ben átkeltek az Euphratésen is, és betörtek Szíriába. Innét csak a következő évben a Parthiában kitört belső zavargások hatására húzódtak vissza az Euphratésen túlra. Crassus expedíciójának kudarca után évszázadokon át a parthusok jelentették a római külpolitika számára az egyik legsúlyosabb problémát.


Forrás: részletek Maróti Egon Horváth István Castiglione László: A régi Róma aranykora