logo

XII December AD

Az egyház ingatlanszerzése patrocinium biztosítása után

Az V. század elején a nagybirtokokon a termelőmunka nagy részét rabszolgák helyett már colonusok végezték. Az adószedők visszaélései és az általános jogbizonytalanság körülményei nagyban hozzájárultak a colonusi viszonyok terjedéséhez: a parasztok sok esetben egész falvak arra kényszerültek, hogy a környékbeli nagybirtokosok védelme alá vonják magukat. A védelem (patrocinium) fejében átadták földjeiket, majd termény szó Igái tatás ellenében használatra visszakapták azokat, s így korábbi földjeiken maradva, végeredményben bérlőkké süllyedtek le.

II. Theodosius egyik rendeletéből világosan kitűnik, hogy egyes falvak az egyházhoz fordultak védelemért. A császár e 415 decemberében kiadott rendeletében elismerte, hogy a konstantinápolyi és az alexandriai egyház ily módon megszerezte a részükre átadott ingatlanok tulajdonjogát, de kikötötte, hogy az egyházak az érintett területeken gondoskodjanak az adók beszedéséről.


Forrás: Sáry Pál Pogány birodalomból keresztény birodalom A Római Birodalom kereszténnyé válása a Codex Theodosianus tükrében