logo

XXVI Januarius AD

A klérusba való felvétel korlátozása

Fentebb már láthattuk, hogy a keresztény császárok a curialisok, ill. a curialisi szolgálatra vagyonuknál fogva alkalmas személyek egyházi pályára lépését erősen korlátozták: vagy egyenesen megtiltották, vagy szigorú feltételhez (súlyos vagyoni áldozathoz) kötötték. Az uralkodók a városi tanácsosokon kívül közérdekből egyéb személyek klérusba való felvételét is korlátozták.
II. Constantius 361 augusztusában azt az utasítást adta Itália praefectusánvk, hogy azokat a tartományi hivatalnokokat (beneficiariusokat, ill. pénzügyi tisztség viselőket), akik klerikusok lettek azért, hogy így elkerüljék a további közszolgálatot, a colonusokhoz hasonlóan vagy helyezzék vissza hivatali állásukba, vagy azzal a feltétellel engedélyezhető a klérusban maradásuk, ha vagyonuk kétharmadát átruházzák gyermekeikre, gyermekek hiányában egyéb rokonaikra, rokonok hiányában azokra a hivatalnokokra, akiknek a sorában szolgálatot teljesítettek.
A császár ugyanebben a rendeletében szigorúan megtiltotta, hogy a városok gabonaellátását biztosító magtárak felügyelői (praepositi horreorum), az adókivetés, ill. beszedés felügyelői (praepositi pagi), valamint az adószedők (susceptores) egyházi pályára lépjenek. A tilalmat megszegő személyt vissza kellett helyezni korábbi szolgálatába, s erre a püspököknek is ügyelniük kellett.

I. Valentinianus 365 szeptemberében megtiltotta, hogy a Rómában működő pékek (pistores) szakmájukat elhagyva (s a város lakosságának élelmezését veszélyeztetve) egyházi pályára lépjenek. A tilalom megszegőit a klérusból vissza kellett helyezni a pékek közösségébe (consortium pistorum).
Arcadius 398 júliusában arra utasította a püspököket, hogy ha klerikusokra van szükségük, ordináljanak a szerzetesek közül, s ne azok közül, akiket köz és magánjogi kötelezettségek egyaránt terhelnek. Ugyanekkor a császár egy másik rendeletében azt is előírta a püspökök számára, hogy csak annyi klerikust ordináljanak, amennyi arányban áll az ellátandó települések méretével és lélekszámúval.

Végül 408 januárjában Honorius úgy rendelkezett, hogy a főváros lakosságának élelmezése szempontjából fontos feladatot ellátó sertéskereskedők (suarii) testületének tagjai csak akkor léphetnek be a klérusba, ha vagyonukat átengedik az általuk elhagyott szakmai testületnek.


Forrás: Sáry Pál Pogány birodalomból keresztény birodalom A Római Birodalom kereszténnyé válása a Codex Theodosianus tükrében