logo

XI December AD

A klerikusok tettleges bántalmazásának szankcionálása és az egyház privilégiumának védelme

Honorius 409 januárjában elrendelte, hogy azokat, akik a katolikus egyház papjait és egyéb szolgálóit bántalmazzák, vagy magát a helyet (a katolikus templomot) vagy az istentiszteletet megsértik, sújtsák főbenjáró büntetéssel. A rendelet az ilyen erőszakos, szentségtörő cselekményeket crimenné, vagyis közüldözés alá eső bűntetté nyilvánította, ami miatt bárki vádat emelhetett az illetékes helytartó előtt.

A constitutio kiadására az adott okot, hogy Afrikában katolikus klerikusokat tettleg bántalmaztak (valószínűleg a donatisták). Amint RAYMOND BLAIR rámutat, e rendeletben a privilegium canonis gyökerét fedezhetjük fel.

A birodalom kereszténnyé válásának időszakában sokszor előfordult, hogy a hatóságok nem vették figyelembe az egyház kiváltságait. Az ilyen esetek szükségessé tették, hogy a császárok újból és újból megerősítsék az egyházi privilégiumokat. Honorius előbb (399 júniusában) pénzbüntetéssel, később (411 júniusában) örökös száműzetéssel rendelte büntetni azokat, akik megsértették az egyház előjogait.Forrás: Sáry Pál Pogány birodalomból keresztény birodalom A Római Birodalom kereszténnyé válása a Codex Theodosianus tükrében