logo

XI December AD

A pogány szentélyek lerombolása

A pogány szertartások korlátozásával, ill. betiltásával párhuzamosan folyt birodalom szerte a pogány szentélyek felszámolása.” II. Constandus 350 körül minden pogány templomot bezáratott, s megtiltotta, hogy azokba bárki belépjen.” Iulianus rövid uralkodása idején (360-363) a pogány szentélyek újra megnyíltak, sőt újabbak is épültek. Az aposztata császár a pogány templomokat számos kincstári vagyontárggyal (főként ingatlanokkal) gazdagította.

I. Valentinianus 364-ben két rendeletét is kibocsátott e javak visszaszerzése (elkobzása) érdekében: az elsőt a császári vagyon felügyeletét ellátó főhivatalnoknak (comes rerum privatarum), a másodikat Itália praefectusának címezte.

I. Theodosius 391-ben két rendeletében is megtiltotta a pogány templomok (templa, delubra) látogatását. Arcadius Keleten 395 augusztusában megerősítette e tilalmat, majd 399 júliusában elrendelte a vidéki templomok (in agris templa) zűrzavar okozása nélküli lerombolását. Honorius ugyanekkor Nyugaton felismerve azt, hogy a pogány szentélyek épületeit egyéb célra hasznosítani lehet korlátozta a templomrombolást: elrendelte, hogy azokat a templomokat (aedes), melyekben tiltott dolgok (illicitae res, például oltárok, bálványszobrok) nem találhatók, ne rombolják le.
A nyugatrómai uralkodó 407 novemberében megszüntette a pogány templomok fenntartásának állami támogatását (állami gabonával való ellátását), a szentélyekből eltávolíttatta a maradék bálványszobrokat (simulacra), az oltárokat (arae) leromboltatta, s elrendelte, hogy az így megtisztított templomok épületeit használják valamilyen közcélra. Ugyanekkor egy másik rendeletével lehetővé tette, hogy a helyi katolikus egyházak az eretnekek épületeihez hasonlóan a pogányok épületeit (aedificia) is igényelhessék maguk számára.

415 augusztusában ezzel szemben úgy rendelkezett, hogy minden olyan helyet (omnia loca), ahol pogány szertartásokat végeztek, kobozzák el a császári kincstár javára. Húsz évvel később, 435 novemberében II. Theodosius elrendelte, hogy minden pogány szentélyt (fana, templa, delubra) romboljanak le, s azok helyét a tiszteletben tartandó keresztény vallás jelének (venerandae Christianae religionis signum), vagyis a keresztnek felállítása által tisztítsák meg.


Forrás: Sáry Pál Pogány birodalomból keresztény birodalom A Római Birodalom kereszténnyé válása a Codex Theodosianus tükrében