logo

XVI Junius AD

Az etruszk kultúra elterjedése Itáliában

Végül nézzük a művészetet és általában a kultúrát. Igen szembeszökően etruszk bélyeget viselnek Todi, Bettona, Cagli stb. umber települések sírjai és tárgyai; egynéhányuknál egyenesen importált etruszk darabokról beszélhetünk. Hasonlóképpen etruszk orientalizáló és archaikus jellegű elemek találhatók Picenumban. Latium egész kultúrája az i. e. VII. és VI. században Etruriához kapcsolódik; elég, ha a templomok típusára, formáira és festett terrakotta díszítésére gondolunk, ahogy Falerii-ben, Rómában, Velletri-ben, Satricum-ban, Capuában láthatók.
Az etruszkokhoz hasonló festett sírkamrákat tártak fel Rómában, Capuában, Paestumban, sőt még Apuliában is; használatukat átveszik Campaniában a samnis hódítók, más etruszk sajátságokkal együtt, mint amilyenek például a gladiátori játékok; ezek azután Capuából kerülnek Rómába. Az etruszk anyagi kultúra alkotóelemei hasonlóképpen Észak-Itáliában is elterjednek, a venetusok között, az alpesi területeken és a Golasecca-kultúrában; sőt mint már említettük felhúzódnak Közép-Európa felé is.

így tehát megállapíthatjuk, hogy bár elmaradott kultúrák egészen a római hódítás küszöbéig tovább éltek, különösen az ókori Itália peremvidékein, és bár a félsziget némely vidéke megőrizte sajátos jellegét, bizonyos itáliai kulturális egység mégis létrejött, mielőtt még Róma az egyesítést végrehajtotta volna. Ez kétségkívül az archaikus kori Etruria nagy politikai és gazdasági tekintélyének eredménye.
Szellemi és kulturális síkon e tekintély tovább élt az V. század válsága után is, amikor már megszűnt a tirrén városok tengeri hatalma, az etruszkok uralmának délen és északon végét vetett az itáliai népek terjeszkedése és a kelta betörés, az etruszk világ a szorosan vett Etruria határai, azaz nagyjából az augustusi Itália jövendő VII. tájegységének keretei közé szorult össze, és amikor lassanként, az egész IV. században és még a III. század első évtizedeiben is folyó háborúk során, Róma legyőzte, és uralma alá hajtotta az egyes etruszk városokat, ezek pedig beléptek a római-itáliai államszövetség rendszerébe, majd pedig az i. e. I. század elejétől kezdve végérvényesen beolvadtak a Róma fennhatósága alatt kialakult egységbe.

Etruria még történetének ezekben az utolsó szakaszaiban is tovább alakította bár konzervatív irányban ősrégi vallási és államszervezeti hagyományait; ugyanakkor pedig hozzájárult a római kori Itália kulturális és művészeti, köznyelvének kialakulásához; ezen, valamint a hellénisztikus kultúra hatásán alapul majd a császárkori Róma és végső fokon az egész európai Nyugat szellemi tudata.Forrás: Massiomo Pallotino Az Etruszkok