logo

I December AD

A Subura nevezetes lakói

Mint láttuk, a Suburát leginkább az alacsonyabb néprétegek, parasztok, mesteremberek, kiskereskedők, naplopók, örömlányok lakták, de úgy tűnik, néhány előkelő – de valószínűleg kevéssé tehetős család –, is birtokolt itt telket. Az előkelő otthonok főként az Argiletum mentén álltak, így Quintus Ciceróé, a szónok öccséé, de maga Cicero is gyűjtött kiadó ingatlanokat ezen az utcán. Ezek nem voltak fényes lakóházak, egyik levelében azt olvashatjuk, hogy nyomorúságos bérházából még a patkányok is elmenekültek.
A Subura lakói közé tartozott Caesar, aki ifjú korában egy apró házban élt, ugyanott tanította a híres grammaticus, szónok, Antonius Gnipho, aki, mielőtt saját házat nem vett, és oda nem helyezte át saját iskoláját, itt oktatott.
Subura előkelőbb lakói közül Martialis emlékezett meg Statiusszal közös barátjáról, a Domitianus korában élt költőről, a Kr. u. 101. év consuljáról, L. Arruntius Stelláról. Stella háza a Subura nyugati határát jelentette, Richardson szerint. A Martialis megénekelte atria alta a Cispiusra vezető Clivus Suburanus mentén állt, közel hozzá több előkelő villával együtt. Ezek lakói között volt Martialis legalább két másik barátja, az ifjabb Plinius és Paulus is.

A rezidenciális negyed része lehetett a köztársaságkorban C. Sestius háza, melynek maradványait – mint azt egy felirat is megerősíti – a S. Maria di Monti mellett találták meg.
Ugyancsak a Clivus Suburanuson állt a híres életművész, Vedius Pollio fényűző háza. Ezt a házat Augustusra hagyta, aki, mint Cassius Dio megjegyzi, hogy megvetését, mi több, rosszallását fejezze ki a fényűzés ilyen formájú megnyilatkozása ellen, leromboltatta, s felépíttette helyén a Porticus Liviaet, hogy Pollio nevét semmi se őrizze az utókor számára.

A Clivus Suburanustól délre, a Porticus Liviaetől keletre állt a Kr. u. 158-ban consul suffectussá választott M. Servilius Fabianus Maximus háza. Ez az előkelő kör is jelzi a Subura keleti oldalának, az Esquilinus és a Velia felé terjeszkedő rész gazdagok lakta negyed voltát. Közvetlenül a későbbi Augustus-forum tűzfalánál emelkedett a Kr. u. 8–9 makedóniai helytartójának, Sextus Pompeiusnak a domusa.T. Horváth Ágnes