logo

V December AD

Szolgáltató negyed

A népesség sűrűsége vonzotta a szolgáltatások űzőit is. Ennek megfelelően lakosai a legkülönfélébb foglalkozást űzték, előfordultak köztük borbélyok, kikiáltók, sarukészítők, kovácsok, gyapjúszövők, szemfényvesztők, vászonkereskedők.
A legnépszerűbb a borbély volt, férfi és emellett női is előfordult. A tonsor és a tonsitrix nemcsak fodrász és borbély, azaz hajat vágott és borotvált, hanem manikűrös és pedikűrös, sőt fogorvos is volt egyben. Ugyanakkor betöltötte a hírharang szerepét is.


Lupanariák

Az, hogy a negyed sűrűn lakott, élénk kereskedelmi tevékenységet folytat, szinte magától értetődően jelenti a vigalmi negyed jelenlétét is. Egyike volt a lupanariák negyedének. A legtöbb prostituált a források szerint a Suburában, a Vicus Tuscuson, a Vicus Patriciuson, a fürdőkben, a Summoeniumban, azaz a városfalak mentén, és a Circus Maximus alacsony árkádjai alatt működött. Hölgyei, a Martialis által „magistra Suburanának” nevezett, „Famae non nimium bonae puellam” (6. 66. 1–2), azaz rossz hírű lányok rendkívüli változatossággal kínálták magukat, voltak szépek és fiatalok, kívánatosak, de akadt köztük olyan is, mint Galla, akiről Martialis ír: öreg, és megmosolyogtató praktikákkal élő. A városnak ebben a részében folyt a nők „árverezése”.
A lupanariák természetesen nem csupán ide települtek a városban, de ezt a negyedet két dolog is alkalmassá tette a bordélyok számának növekedésére. Az egyik, hogy épületszerkezete alkalmassá tette erre. A negyedben igen kevés középület, és főként insulákból álló épületek álltak. Ezek sokkal alkalmasabbak voltak a bordélyok befogadására, mint akármelyik más építmény. Ebből arra lehet következtetni, hogy a „vörös lámpás negyed” a Subura (minor?)-ban állt, ahol kevesebb volt a magánház.

A bordélyok sikeres működésének másik oka az lehetett, hogy a Forum közelsége egy fizetőképesebb keresletet biztosított a „lányok” számára. Ezek alapján azt ugyan nem tudjuk kijelenteni, hogy ez volt a luxus-prostituáltakat felvonultató része a városnak, de a változatosság és az – adott körülmények között lehetséges – igényesség mindenképp jellemző lehetett. Ez természetesen mit sem von le abból, hogy minden, ami a prostitúció velejárója, jelen volt a negyed ezen részén.T. Horváth Ágnes