logo

V December AD

Vicus Sandalarius

Ha hihetünk Gelliusnak, akkor az Argiletum üzleti tevékenysége folytatódott a vicus Sandalariuson is, amely az Argiletumból ágazott el, és a Forum északi oldalával futott párhuzamosan a Fagutalig. Nem kizárva a lehetőséget, hogy magán az Argiletumon is lettek volna könyvesboltok, tekintve, hogy a Vicus Sandalarius a Subura előkelőbb negyedéhez tartozott, talán okkal feltételezhetjük, hogy a könyvkereskedők inkább ezen az utcán nyitottak üzletet, s az irodalommal kereskedő boltok az Argiletumon is inkább a Forumhoz közelebbi szakaszon helyezkedhettek el.
A Vicus Sandalarius könyvesboltjainak meglétét erősíti, véleményem szerint, Gellius két közlése is, miszerint könyveket vett a Sigillarián. A Sigillaria a Saturnalia ünnephez kapcsolódó tárgy, valami aprócska figura, többnyire viaszból vagy kerámiából, amivel a Saturnalia utolsó napján megajándékozták egymást az emberek. Ezeket, úgy tűnik, hogy a császárkortól kezdődően főként a Thermae Titi (Titianae) árkádjai alatt szerezték be.
Tekintve, hogy Titus fürdője az Esquilinuson állt, a Vicus Sandalarius elhaladt mellette, talán joggal feltételezhetjük, hogy a Sigillaria sem volt más, mint a Vicus Sandalarius, illetve azok a boltok, amik ezen az ünnepen az aprócska ajándéktárgyakat árusították.

Galenus szerint ezen az utcán több könyvesbolt is volt: „Nam in Sandalario vico, ubi plurimae Romae sunt venalium librorum officinae…” Nem lehet kétséges, hogy a könyvárusok üzleteinek egy része az Argiletumon áldozatul esett a császárkori átalakításoknak. Amikor Domitianus megkezdte a Forum Transitorium megépítését, ezek az üzletek eltűntek. Megmaradtak viszont a Vicus Sandalarius hasonló üzletei.T. Horváth Ágnes