logo

V December AD

Vicus Sabuci

A Vicus Suburanus északkeleti mellékutcája. Elnevezése a CIL 6.801. felirata alapján ismert. Elhelyezkedése, feltételezve, hogy a felirat az eredeti helyéhez közelről került el – a Via Merulanáról a S. Martino ai Monti mellett – csak az az utca lehetett, ami a Thermae Traianit északkelet felől, a clivus Suburánusba futva kötötte össze az Esquilinusi kapuval. Feltehetően az Oppiusról indult. Nyomvonala a Via Selci és a Via S. Martino ai Montinak felel meg.T. Horváth Ágnes