logo

IX Sextilis AD

Velabrum

A Capitolinus és a Palatinus északnyugati nyúlványa közötti mocsaras völgy volt. Természet-földrajzilag a Tiberis és a dombok közötti szabad vízfolyást biztosította, és ugyanolyan vizenyős, mocsaras hely volt, mint maga a Forum, még kisebb hajókkal is közlekedtek rajta.
A királyság korában az etruszk uralom alatt, kb. a Kr. e. VII. század végén a Forum területének hasonló munkálataival egyidejűleg lecsapolták. Jelentősége ekkor megnőtt, az egyik legforgalmasabb területté vált, hiszen a Forum Boariumot, Róma marhavásárterét kötötte össze a Forum Romanummal.

A legfontosabb ipari és kereskedelmi negyednek számított, ami az élelmiszer-, bor- és olajkereskedés központja volt. Két oldalán két jelentős utca futott, ezek a Vicus Tuscus (az etruszkok utcája) és a Vicus Iugarius (a béresek utcája) voltak.
A Velabrum azért töltött be fontos szerepet az ókorban, mert összekötötte a város kereskedelmi és közigazgatási központját. Ennek megfelelően a korábbi völgyben házak épültek, fontos kereskedelmi negyeddé lett. A lakó és kereskedelmi épületek negyede felhúzódott egészen az Aventinus lábáig.
A negyedet kettéosztották, egyike, a Velabrum maius a Tiberishez közeli terület, fontos piac volt. A másik, a Velabrum minus, maga a marhavásár-tér. Számos üzlet települt ide, hal-, olaj-, tojás piacok.

A velabrum szó etimológiája nem egyértelmű. Varro a vehendo-ból származtatja, Plutarchos a velum-bó1. Nevének kettős magyarázza a kereskedelmi tevékenységhez is kötődnek. Maga a velum szó, ismét két é telmezést adhat. Alapjelentése a vitorla szóból származik. Egyik magyarázzata szerint a Tiberis közelsége miatt a sok víz ellen védekeztek vitorlavászon. kifeszítésével. Másik magyarázata szerint az árusok bódéi fölé kifeszített vitorlavászon volt a névadó.

A terület kultikus funkciói is korai időktől fontosak, ugyanis a rómaiak hite szerint itt nőtt az a fügefa (ficus Ruminalis), melynek gyökereinél a városalapító ikrek kosara fennakadt. Ezt régészetileg is megerősítő tény, hogy a Palatinus alatt, a köztársasági rétegekben, 2007-ben bukkantak rá a Lupercalnak tartott személyre, ahol az ikreket tápláló anyafarkast tisztelték.

A Velabrum alatt futott Róma első csatornája, a Cloaca Maxima, itt volt Ianus quadrifons, a négyarcú Ianus íve és a Clivus Argentarius, az ezüstművesek íve (Arco degli argentari), valamint a későbbiekben itt állt a San Giorgio in Velabro bazilika.Forrás:
Részletek T. Horváth Ágnes: Róma ókori városközpontja. A Forum Romanum és közvetlen környezetének története. Szeged, 2011
ISBN: 978-963-9978-27-0
Oldalszám: 622 oldal
Kiadó: Históriaantik Könyvesház Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 2011