logo

IX Sextilis AD

Aedes Divi Vespasiani et Divi Titi

Az isteni Vespasianus és az isteni Titus temploma



Az Aedes Concordiae és a Porticus Deorum Consentium között, a Clivus Capitolinuson áll.

Mellette egy ösvény halad, ami közvetlenül a „Tabularium"-hoz vezetett. Kr. u. 79-ben, Vespasianus halála után, még Titus uralkodása alatt kezdték el építeni. Az elkészült épületet a császárkultusz, azaz a haláluk után isteni tiszteletben részesített császárok kultusza jegyében Vespasianusnak, és őt a halálban gyorsan követő fiának, Titusnak ajánlották. Az építkezést Vespasianus kisebbik fia, Domitianus fejezte be. Később Septimius Severus és Caracalla idején restaurálták.

Az architráv eredeti felirata csak Vespasianushoz szól:

DIVO VESPASIANO AUGUSTO SPQR

„Az Isteni Vespasianus Augustusnak [állíttatta] a senatus és a római nép"

Ugyancsak állt rajta egy későbbi helyreállítást megörökítő, a VII. században még olvasható dedikációs felirat:

„DIVO VESPASIANO AUGUSTO S P Q R IMPP. CAESS. SEVERUS ET ANTONINUS PII FELICES AUGG. RESTITUER[UNT]"

„Az Isteni Vespasianus Augustusnak [állíttatta] a senatus és a római nép. Severus és Antoninus Pius császárok helyreállították"

Egyik felirat sem említi ugyan Titust, de az antik forrásokból tudjuk, hogy neki is alakítottak papi testületet, hogy ebben a templomban áldozzanak emlékének. Az in situ maradt három sarokoszlop architrávján a fenti felirat megmaradt töredéke: RESTITUTER[UNT] látható.

Az aedes klasszikus, hatoszlopos prostylos stílusban épült. A 33 x 22 méteres területen álló templom nagyon közel állt a „Tabularium"-hoz. A maradványok alapján az alépítmény peperinóból, a cella fala travertinből készült.
Az épületet kívülről fehér márvánnyal burkolták. A három, ma is álló korinthoszi oszlop a pronaos déli oldalából maradt fenn. Oszlopai 15,2 méter magas, 1,57 méter átmérőjű oszlopok voltak. Ezek keretezték a cellát, amelyben az isteni tiszteletben részesített uralkodók szobrai álltak.

Rendkívül beszédes az oszlopokat lezáró párkánysor, amelynek frízén az isteneknek bemutatott áldozat kellékei láthatók: ökörkoponyák váltakoznak papi sisakkal, áldozati kancsóval, késsel, ostorral, pajzzsal és bárddal. Ennek az entablaturának megmaradt darabjai ma már nincsenek együtt, egy kisebb részük eredeti helyén, a Forumon maradt, másik részét elmozdították, és a „Tabularium"-ban található.

A megmaradt oszlopok itáliai fehér márványból készültek, és Flavius-koriak. A 22 x 33 méteres podiumot, amin a templom állt, és a lépcsőt, Giuseppe Valadier és Giuseppe Camporese 1811-ben állította helyre. Az oszlopok maradványait apró darabokból szedték és rakták össze az eredeti állapot rekonstruálásához. Ekkor is hibásan azonosították, 1440-től folyamatosan Iuppiter Tonans templomának vélték.

Ásatásai 1810-1834 között folytak. Topográfiai azonosítása 1878-ban történt meg, amikor Jordan megállapította róla, hogy ez a Vespasianusnak és Titusnak ajánlott templom.

Forrás:
Részletek T. Horváth Ágnes: Róma ókori városközpontja. A Forum Romanum és közvetlen környezetének története. Szeged, 2011
ISBN: 978-963-9978-27-0
Oldalszám: 622 oldal
Kiadó: Históriaantik Könyvesház Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 2011