logo

XX September AD

Horrea Vespasiani - Vespasianus raktárai

A „horrea” szó eredetileg magtárat, csűrt jelent. Eredendően valóban gabonaraktárak voltak, innen biztosították a rómaiak gabonaszükségletének jó részét. Később kereskedelmi lerakatta, piaccá vált.
Számtalan raktárat építettek a kereskedelmi áruknak a történelmi idők során, a nagyobbak híres férfiak nevéhez, pl. Caesar, a Gracchusok fűződnek, akik a város jólétéről kívántak a kereskedelmi forgalom növelésével gondoskodni.
Az irodalom mintegy 25 nagyobb területen fekvő raktárról emlékezik meg, ezek egyike volt a Vespasianus nevéhez fűzött épület.

A Maxentius basilicával szemben található. Csak néhány oszlopmaradványa látható. A régészeti bizonyítékok alapján egy része a V–VI. századig működött, de nem mint gabona-, hanem mint halpiac. A másik része már Hadrianus idejétől a császári adminisztráció vezető testületeinek épülete volt.

Keveset lehet a történetéről tudni, írásos emlék egyetlen töredékben emlékezett meg róla, ásatásai sem sokat árulnak el. A ma látható épület az V–VI. századból való.T. Horváth Ágnes

http://sites.google.com/site/thorvathagnes/oktatasi-segedanyagok/az-antik-roma-varostoertenete/forum-romanum