logo

XX September AD

Horrea Agrippiana - Agrippina raktárak

A római városkatalógusok egyike horrea Agrippianaként, a másik horrea Germaniciana et Agrippianaként említi a VIII. augustusi regióban (Forum Romanum).

Magtárként és gabona- és élelmiszerpiacként funkcionáló épület volt, amit valószínűleg Marcus Vipsanius Agrippa építtetett a Vicus Tuscuson, Tiberius palotájának mellékszárnya alatt, a Palatinus északnyugati nyúlványán.
Az épületegyüttes a Kr. e. 20-as évektől kezdődően hosszú időn keresztül töltött be azonos kereskedelmi-gazdasági funkciót, egészen a Kr. u. VII. századig, amikor a sorozatos természeti katasztrófák, tűz és árvizek visszavonhatatlanul pusztulásához vezettek.

A hatalmas „áruház" három központi udvar körül csoportosuló kétemeletes épületegyüttes volt, amelynek helyiségei raktárul és boltocskaként szolgáltak. Mindegyik udvar vízszintes, fából készült tetővel volt fedve, amelyet téglából épült oszlopok tartottak. Valamennyi udvar közepén egy védőistenségnek emelt oltár és egy kút állt. Az épületegyüttes homlokzata előtt, a Vicus Tuscus hosszában, egy travertin porticus húzódott. A középkor során az udvarokat házakkal építették be, így teljesen megváltoztatták a terület képét.
Az építmény topográfiai helymeghatározásának alapját korábban az képezte, hogy a magtárak három udvarát a Forma Urbis két töredéke is feltüntette, a Clivus Victoriae és a Vicus Tuscus között. Lanciani azonosította először, de a FUR töredékek és a horrea azonossága mára megdőlni látszik. A töredékeken szereplő épület ugyan valószínűleg nem azonos az Agrippa által épített horredval, de a Lanciani azonosította helyen, 1904-ben megindultak az ásatások, és a felszínre is hozták az épületegyüttes hatalmas maradványait.

Az ásatások előrehaladtával 1921-ben Bartoli, majd 1941-ben Lugli is felhívja a figyelmet az ásatási eredmények, és a FUR töredékek közötti különbségekre. A felfedezett maradványok egyike, egy eredeti helyén megtalált oltár, amelyet a Genius Horreorum Agrippianorumnak (a Horrea Agrippianák Geniusának) emeltek, s amelynek felirata kétséget kizáróan azonosítja a helyet. A feltárt rész egy trapéz alakú udvarból áll, amelyet opus quadratum technikával készült, korinthoszi oszlopokkal díszített négyszögletes fülkék vesznek körül.

1983-85 között az északi részt tárták fel, és Maria Antigua alatt ugyanolyan opus spicatum padlózatot találtak, mint a Horreában magában. Az építmény korát az egész környező építkezése kiterjesztve ebből, és az oszlopfők stílusából is következően Augustus-korin datálták. Az északkeleti hátsó fal is opus quadratum volt eredetileg, de téglával állították helyre Domitianus alatt. Az épület ugyanolyan tájolás mint a Domus Tiberiana.

A terület részletes feltárása folyamatban van, a régészeti emlékek pon tos azonosítása és tudományos leírása azonban még várat magára.


Forrás:
Részletek T. Horváth Ágnes: Róma ókori városközpontja. A Forum Romanum és közvetlen környezetének története. Szeged, 2011
ISBN: 978-963-9978-27-0
Oldalszám: 622 oldal
Kiadó: Históriaantik Könyvesház Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 2011