logo

XX September AD

Fornix Fabianus (Fabiorom) - Fabianus diadalíve

Q. Fabius Maximus Allobrogicus állította fel a Forum keleti végében Kr. e. 121-ben az allobroxok és arvernusok felett aratott győzelem emléké-re. Ez volt az első diadalkapu, amit felállítottak a Forumon.
Kr. e. 57-ben Fabius unokája, Q. Fabius Maximus restauráltatta. Az irodalmi adatok alapján hol fornix, hol arcus a megnevezése. Mindkettő ívet jelent, a fornix inkább kapuboltozat, boltív értelemben használatos, az arcus pedig minden íves hajlatot jelent, a szivárványtól a diadalívig. A római köztársasági diadalíveket fornixnak vagy ianuának nevezték.

A császárkorra elterjedt elnevezés az arcus, ami Augustus korától vált bevetté. A váltás minden valószínűség szerint magától Augustustól ered, mivel a fornixhoz a földalatti kocsma, popina értelem is társult, ezért élesen el akarta választani a győzelmi emléket a pejoratív jelentésű szótól.

A diadalívek állításának szokása is a korai császárkortól vált megszokott gyakorlattá, a korábbiakban ritkábban fordult elő, a megelőző korokban inkább az emlékoszlopok, tiszteleti szobrok állítását preferálták.

A Fornix Fabianus a Forum terének és a Via Sacrának találkozásánál állt, de pontos helyét nem lehet meghatározni. A helyzetének meghatározásához használható irodalmi adataink:

1. iuxta Regiam, azaz a Regia közelében.

2. ad puteal Scribonii Libonis quod est in porticu lulia (a Puteal Scribonii Libonis mellett, ami a Porticus Iuliában van);

3. ante Sacram viam, inter templum Faustinae [ac Vestam (a Via Sacra előtt a Faustina- és a Vesta-templom között).

A Puteal Scribonii Libonis helyzete szintén bizonytalan, hasonlóan a Porticus Iuliához, mint topográfiai sarokponthoz, ami valószínűleg az Aedes Divi lulii mögött haladt. A nagy vonalakban meghatározható hely tehát a Forum keleti vége, az Aedes Divi Iulii, az Aedes Vestae, az Aedes Divi Antonini et Divae Faustinae és a Regia határolta terület.
Nagy mozgásterünk nincs, csak az a sikátor marad, ami a Regia nyugati oldala és az Aedes Divi Iulii háta mögött halad, és amit Porticus Iuliaként azonosítanak. Ezen belül csak annyi a kérdés, hogy a Regia nyugati falának északi, vagy déli felére helyezzük. A kutatók mindkettő mellett érvelnek, a legújabb konszenzus a legfrissebb ásatások és Coarelli könyve alapján az északi vége felé hajlik.

Korának szokásos építési gyakorlata szerint, az ív anyagát illetően tufa alapokat, és peperino burkolatot valószínűsítenek. Egykapus ívnek kellett lennie, de ennél több a kinézetét illetően nem állapítható meg róla.

Forrás:
Részletek T. Horváth Ágnes: Róma ókori városközpontja. A Forum Romanum és közvetlen környezetének története. Szeged, 2011
ISBN: 978-963-9978-27-0
Oldalszám: 622 oldal
Kiadó: Históriaantik Könyvesház Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 2011