logo

VII December AD

Vagyoni egyenlőtlenségek az antik Rómában

CORRADO GINI (1884-1965) olasz demográfus, szociológus és statisztikus a névadója annak a mérőszámnak, amellyel leggyakrabban a jövedelem és a vagyon eloszlásának egyenlőtlenségeit vizsgálják. A Gini-index bármely értéket felvehet 0 és 1 között. A nagyobb értékéhez nagyobb egyenlőtlenség tartozik.
A feliratos forrásoknak köszönhetően pontos adatokkal is rendelkezünk a Római Birodalom vagyoni egyenlőtlenségeiről. Traianus itáliai alimentatiós programjáról két epigráfiai emlék is tudósít: az egyik Veleiában (VIII. regio, Aemilia tartomány), a másik a Ligures Baebiani (II. regio, Samnium) területén maradt fenn (CIL XI 1147 = ILS 6675; CIL IX 1455 = ILS 6675).

A Ligures Baebiani esetében 66 birtok került rögzítésre: a földbirtokosok 3,5%-a birtokolta a földek 21,3%-át ebből a leggazdagabb birtokos a földek 11,2%-a felett diszponált. A lakosság legszegényebb 14%ának kezében az összes földek 3,6%-a volt (Gini-index = 0,435).
A Veleiai alimentatiós listán 47 birtok szerepelt: a legnagyobb birtokok a lakosság 12,4%-ának kezében összpontosultak, míg a lakosság alsó 23,9%-ának kezében volt a földek 5,1%-a, vagyis a szegénység 21%-kal nagyobb volt, mint a Ligures Baebiani esetében (Gini-index = 0,526). Hasonló adatokat nyerhetünk a Birodalom más területeiről is.

A numidiai Lamasba 78 földbirtokosának öntözött földjeit sorolja fel egy i. sz. 218-222 közé keltezhető felirat (CIL VIII 18587). Itt a Gini-index 0,447, ami azt jelenti, hogy ez a település a szegénység tekintetében valahol a Ligures Baebiani és Veleia között helyezkedett el. Keletről egy 4. századi kőbe vésett adólista maradt fenn a Maiandros melletti Magnesiából (81 birtok adatával). Itt a legnagyobb birtoktest az összes földek 21,6%-át tette ki, és a lakosság leggazdagabb 7,5%-a birtokolta a földek 49,7%-át. A Gini-index tehát itt a legmagasabb (0,679).

A 1. századi Hermopolisból fennmaradt birtokösszeírásban 198 tulajdonos szerepel. A legnagyobb birtok az összes birtokok 9,9%-át tette ki, de a lakosok leggazdagabb 3,5%-a a földek 53%-a felett rendelkezett, míg a parasztok legszegényebb 47,5%-a mindössze a földek 2,8%-át birtokolta (Gini-index 0,856). A birtokosok közel felének 10 aruránál (11 iugera = 2,8 hektár) kisebb földterülete volt, ami jelentős társadalmi és vagyonbeli egyenlőtlenségekre mutat.Forrás: Grüll Tibor A Római Birodalom történeti földrajza 5 Gazdasági földrajz