logo

XXVIII Novembris AD

Portus Tiberinus kiépítése

A Portus Tiberinus kiépítése csak az egyik eleme annak a figyelemnek, amelyet Róma fordított lakosainak gabonaellátására. Egy nagyra nőtt ókori város - a görög polisok is ellenőrizték a gabonakereskedelmet - már nem tudta magát gabonával ellátni a település közelében elterülő földekről.
A kérdés érzékeny volta miatt ezt az alapélelmet az ókori államok sohasem bízták teljesen a piaci mechanizmusokra, a kereskedőkre - olyan nagy volumenű beszerzésről, szállításról, raktározásról volt szó, amelyhez az állam szervezőereje kellett, illetve ez kiegészült a szegények ingyen- vagy olcsó gabonával való ellátásának megszervezésével is. Az, hogy a gabonakereskedelemben csak korlátozottan érvényesülhettek a kereslet-kínálat törvényei, alapvetően rányomta a bélyegét az ókori árucserére, piac egészére.

A Porticus Tiberinus forgalma nemcsak gabonára korlátozódott, ahogy a gazdaság sem csak a mezőgazdaságot jelentette. Róma a 4. század végén már egy virágzó ipari és kereskedőközpont, és nagy lakossága révén fontos piac, amelynek hatással kellett lennie a környező földek termelésén túl a gazdaságok szerkezetére is. Olyan város volt, amely messziről vonzotta az árukat és a mesterembereket, illetve maga is távoli helyekre eljutó árukat állított elő.
Több jellegzetes kerámiatípus, például a genucilia tányérok képviselik a római ipart Közép-Itáliában, illetve a Nyugat-Mediterráneum partvidékén. Kevés nagyméretű bronztárgy maradt ránk ebből az időből, de az irodalmi források erre az időre teszik a köztéri bronz szoborállítások kezdeteit.

A háború teremtette szükséglet, a fegyverzet előállítása is folyamatos és stabil ösztönző tényezője volt Róma iparának. A Karthágóval kötött szerződések - erre a korszakra esik a második, 348-ban, amelyet Livius közlése szerint 305-ben újítanak meg - természetesen elsősorban Karthágó kereskedelmi érdekeit védik, de számításba veszik a Rómából, illetve a Róma szövetségi rendszerébe tartozó városokból Szicíliába és Afrikába irányuló hajóforgalmat is.