logo

V December AD

Vespasianus foruma - Templum Pacis - A Béke Temploma.

A templom a forum közepén állt, északra a basilica Aemiliától. Észak-nyugati oldalán szorosan kapcsolódott ahhoz a területhez, a-min később a forum Transitorium épült ki. Délkeleti sarka a basolica Maxentii-vel volt határos.
Tájolása megegyezett a többi forum tájolásával. Homlokzata a monumentális bejárattal szemben állt, de nem emelkedett ki a porticusok közül, csak hatalmas oszlopai és oromdíszei különböztették meg attól.

A templom szerkezete is egészen egyszerű: apszisos aula, mely előtt hatoszlopos pronaos húzódott (hexastylos). Oszlopai rózsaszín asszuáni gránitból készültek. Két oldalán két további aula épült. A jobb oldaliban találták meg a Forma Urbis néhány töredékét, a másikban pedig a Forum két könyvtára közül az egyik lehetett.
Az apszis előtt állt az oltár. magában az apszisban magas podiumon állt az istenség szobra. A 75-76-ban vert emlékpénzek alapján nőalak, egyik kezében ágat tart, másik kezét az ölében nyugtatja. A szobor két oldalán függőleges épületelem tartja az apszis oldalait. A hagyomány szerint ezek a jeruzsálemi templom maradványai.

romaikor_kepA Severusok alatt opus sectile technikával, dekoratív mintát alkotva, színes kövekkel (pavonazetto, gránit, sárga márvány) kikövezték. Ha hihetünk Plinius leírásának, Róma harmadik legszebb épülete volt, ami Herodianus szerint minden templom közül a legnagyobb gazdagsággal büszkélkedhetett. Mesterművek sokaságát halmozták fel benne, olyan szépségeket, mint Praxitelés cosi Venusa, Myron, Pheidias és Lysippos szobrait.
A templom oszlopcsarnokában az athéni ún. Hadrianus könyvtárral való hasonlatosság alapján könyvtár létét is feltételezik, ahol számos olyan művet helyeztek el, amit Nero gyűjtött szerte a birodalomban a Domus Aurea számára. Mindezeket felülmúlták azonban a jeruzsálemi templom kincsei.

A templom építését Kr. e. 71-ben határozta el a császár, és hihetetlen gyorsasággal épült fel, 75-ben már fel is avatták. 192-ben Commodus alatt tűz pusztította, de helyreállították. Várostörténeti szempontból legérdekesebb lelete a Forma Urbis a legújabb feltételezések szerint 205–208 között készült, ekkor helyezték el a Béke templomának falán.
Ez a várostérkép 203–211 a Septimius Severus-féle felújításkor került a nyilvánosság elé.
A várostörténeti szempontból rendkívüli fontossággal bíró térkép 1:240-es kicsinyítésben ábrázolta a korabeli várost. Sokáig nem tudtak róla, évszázadokra eltűnt, hogy 1903-ban R. Lanciani metszetén bukkanjon fel ismét. Sajnálatosan összetört, ezernél több darabját gyűjtötték össze 1562-től, s rekonstrukciós kutatásai a megmaradt 10 százalék alapján jelenleg is folynak.

A Forma Urbis által is jelölt, s a rekontrukciókon nagyjából hasonlóan ábrázolt belső tér különlegessége azoknak a négyzetes formáknak a mibenléte, amit ma kertként interpretálnak, és ami szinte az egész udvart elfoglalta. Arra, hogy helyes-e virágágyásoknak, medencéknek, vagy fákat tartalmazó hatalmas edényeknek értelmezni ezeket, talán a jelenlegi, a tér nyugati sarkánál megindult új ásatások fognak választ adni.

Az V. században ismét tűz pusztította a forumot, majd 526–530 között a déli sarok megmaradt falait Felix pápa jóvoltából átalakították Szt. Kozma és Damján templomává. Ezt az egész részt Maxentius basilikájának nagyobbik részével együtt az 1930-as években lerombolták, amikor a modern barbárság szimbólumaként Mussolini a forumokon keresztül építette meg megalomán felvonulási útját.
Egyetlen falrészletet kivéve csak az exedra maradt fenn, illetve a központi rész színes márvány borította padozata, amit újabban 2005 telén tártak fel olasz régészek. A legújabb ásatások azonban több érdekes leletet is napvilágra hoztak. Így az észak-nyugat – délkelet tájolású részen egy magas, peperino fal, amelynek monumentális bejáratát 1,3 méter átmérőjű, sárga numidiai márványoszlopok díszítették.
A Forum Augustus felé néző homlokzat, illetve a másik három oldal exedráit rózsaszín törzsű márványoszlopok keretezték, melyeknek fehér márványból készült korinthoszi fejezetük volt.

Szintén előkerült egy hatalmas labrum (kád) 52 töredéke, amit szándékosan törtek össze, hogy a késő középkorban itt megépített falba beépíthessenek. Ez a kád alexandriai vörös porfírból készült, korát a Severus dinasztia korára teszik. Formája nemesen egyszerű, kevés mintával díszített, legdekoratívabb részlete a peremén futó tojássor-minta, illetve kígyót mintázó fogantyúja.

1999. áprilisának nagy szenzációja több görög feliratos szobortalapzat felfedezése mellett annak a bronzból készült szoborfejnek a megtalálása volt, ami a görög filozófust, Chrysippost ábrázolja.T. Horváth Ágnes.


Forrás:
http://romaantikemlekei.googlepages.com/forumvespasiani