logo

V December AD

Forum Vespasiani

A harmadik császárforum Vespasianusé volt. Ennek központi épülete a Béke temploma, amit Augustus forumától mindössze az Argiletum választott el, ami a Forum Magnumról a Suburába vezetett.
A Subura nyüzsgő és zsúfolt lakó- és kereskedelmi negyed volt, ami korántsem volt olyan előkelő, tiszta vagy fenséges, mint a szomszédságában épült forumok, hanem élő és ennek megfelően mocskos és sokszor gusztustalan volt. Ezt az átjárót a későbbiekben Nerva beépíttette, és így keletkezett a Forum Transitorium, vagy Forum Nervae. A Vespasianus Forum a Basilca Aemila hátánál kezdődött, így csatlakozott az ősi Forumhoz.

A Forum Vespasiani azon a területen épült fel, ahol a köztársasági korban a Macellum, a piac állt, amit a Nero alatt keletkezett tűz 64-ben a környező kerületekkel együtt elpusztított. A császárforumokat magas faluk, illetve maga a basilica Aemilia megvédte ettől a tűztől. Építésében a terület korábbi építészeti kialakítását követte, olyan, mint a tabernae-sor vagy egy piac: a központi nyitott területet oszlopcsarnokokkal övezett épület határolja körül. Nagysága majdnem négyzetes. A forum elnevezést elég későn kezdték rá alkalmazni, először a Kr. u. IV. században, amikor Ammianus Marcellinus így említi.

romaikor_kepÁltalánosan használt elnevezése a kultuszközpontról: templum Pacis, a Béke temploma. Építészetileg merőben különbözik elődei fényűzésre törekvő forumaitól, egyetlen, egységesen szerkesztett tér, aminek még köz-ponti épülete, a kultusz-templom sem emelkedik ki a környező oszlopcsarnokok közül. Római szokás szerint sem áll podiumon, de homlokzata is belesimult az tér csarnokainak homlokzati megjelenésébe.

A forum nemcsak kultuszközpont, hanem közpark, szoborkert, műalkotások raktára és könyvtár is volt ugyanakkor. A tér oszlopcsarnokainak oszlopai egyiptomi rózsaszín márványból készültek. Oldalfalai mellett négy kisméretű, négyzetes exedra található, kettő északkelti, és kettő délnyugati irányban.
A templom két szárnyán két nagy terem foglalt helyet, amiról azt tartották, hogy könyvtár (Bibliotheca Pacis), ami részben görög, részben latin szerzők műveit őrizte, többek között Gellius szerint Galenos és Lucius Aelius munkáit.T. Horváth Ágnes


Forrás:
http://romaantikemlekei.googlepages.com/forumvespasiani