logo

VIII Sextilis AD

Ianus temploma.

Léte a forumon hosszú időn keresztül viták tárgyát képezte, de ma sem tisztázódott teljes bizonyossággal. Ma már közelebbről is meghatározható helyen állt egy templom, amely Ianus Geminus temploma (is) lehetett, és az irodalmi források alapján tudjuk, hogy valahol a forumon volt Ianus Quadrifrons szobra, amelynek négy arca a négy környező forum felé fordul vigyázón.
Maga a szentély az érmeképeken aprócska ív, egy boltozott kapu, melynek két oldala közötti átjárót kapuk zárták le. Felállítását Numa Pompilius királynak tulajdonítják. Bár a templomból semmi sem maradt, éremképeken látható, és meglehetősen ismert, hogy templomának ajtaja csak béke esetén volt zárva.
Topográfiai elhelyezkedését illetően a források annyit mondanak, hogy előbb a Vesta-templommal szemközt, majd valahol a Caesar-forum, és a Forum Romanum között állt, ott, ahol az Argiletum elérte a Forumot. Irodalmi adatunk ugyan kevés van arról, hogy újjáépült volna, de a Basilica Aemilia Kr. e. 179-es átépítéskor már át kellett helyezni, és valószínű, hogy a Curia Iulia átépítésekor 94-ben ismét elmozdították, feltehetőleg a későbbi Forum Transitoriumra.

Bauer rekonstrukciója ezt a templomot a Forum Romanum felőli lezáró falhoz helyezi, és az egész íves zárást Ianus sikátoraként azonosítja. Egy folyosószerű, ívelt falszakaszt rekonstruál, amelynek a Caesar-forumra vezető átjáróját szintén Ianushoz köti. Meneghini az 1975–77-es ásatási évad eredményeként ezen a helyen 28,4 × 25 méteres templomot rekonstruált, amelynek hatoszlopos pronaosának külső oszlopsora kétszer három oszlopos volt. Ez háttal fordult a Basilica Aemiliának. A templom nagysága nagyjából a Minerva temploméval volt azonos.
Ez nem felelt meg az érmék Ianus-templom leírásának. Meneghini feltételezi, hogy akárkinek is ajánlották, még Nero alatt megsemmisült, és a Forum utolsó építési fázisában megszüntették. Illetve az is opció, hogy nem épült meg teljesen, még befejezése előtt lebontották, vagy félig készen összedőlt, és mint rossz előjelű építményt, megszüntették.

Ianus jelenléte a forumon még akkor is fontos ikonográfiai mondanivalót hordoz, ha nincs tudomásunk róla, hogy Domitianus alatt a pax romana jegyében a temploma zárva lett volna. Erről a forumról sem hiányzott az a szoborpark, amely Augustus foruma után a többi császárforumot is jellemezte. Arról ugyan nincs adatunk, hogy Domitianus vagy Nerva kiknek állított itt emléket, de a Historia Augusta tanúsága szerint Alexander Severus ezen a forumon állíttatta fel az istenné avatott császárok hatalmas méretű szobrait.
T. Horváth Ágnes.