logo

V December AD

A Porticus Absidata

A forum suburai oldalának különös, patkó alakú főbejárata lehetett. Ma csak néhány tufa pillérének maradványai léteznek belőle. Funkcióját tekintve viták folynak, Bauer pusztán a forum dekoratív lezárásának tekinti, míg Newsome Gros nyomán feltételezi, hogy a forgalom korlátozása és vezetése volt a célja megépítőjének.
Bauer egy ómegához hasonló formájú porticusos építmény rekonstruált. A középső, ívelt rész kétemeletes, az ehhez csatlakozó, kétoldali egyenes porticus-szakaszok egyszintesek voltak. Az építményt pillérek tartották, amelyeket féloszlopokkal díszítettek.

A felső szint tympanonnal záródott, amely fölött szobrokkal ékesített attika állt. Bauer a teljes magasságát 9,32 méteresre becsülte. Daira Nocera ezzel szemben a kétszintes épületet két egymásra helyezett, egyforma szintűnek rekonstruálja, és elhagyja az attikás-tympanonos homlokzatot.
A felső szint funkció nélküli, pusztán dekoratív, a pillérek íveibe szobrokat helyez. Az alsó szint pedig a forumra vezető bejárat. Viscogliosi az építmény két fázisát különböztette meg, és a második fázisban feltételezte, hogy a teljes félköríves részt egy vízmedencével töltötték fel. A bejárás így csak az ómega két egyenes szára felől volt lehetséges.

A funkcióját tekintve felmerült egy hatalmas nymphaeum lehetősége, amely ivóvízzel is ellátta a környéket. Erre régészeti bizonyítékok állnak rendelkezésre. mind az ivóvíz kivezető csövekre, mind az elvezetésre, tekintve, hogy a Forum alatt futó Cloaca felett épült meg.

A díszkapu feladata azonban a forgalom korlátozása lehetett. Olyan helyen épült meg, ahol a Flavius-kor előtti utcák találkoztak. Ezzel a szűk és bonyolult bejárati rendszerrel, a vízmedencével hatásosan meg lehetett akadályozni a nagy tömegek egyszerre történő áthaladását a forumokon.

Nocera az építtetőnek Rabiriust, Domitianus építészét tartja. A palatinusi és az albai palota építője lehetett annak a hatalmas tervnek a megálmodója, amely által a császárforumok zárt rendszere jött volna létre egy teraszos kerttel körülvéve. Még nem vizsgálták, de meggondolandó a Terrazza Domizianea és a Porticus Absidata párhuzamba állítása, mindkettőnek hasonló funkciója és talán hasonló megjelenése is lehetett. Ez a két nymphaeumhoz hasonló díszes építmény keretezte és lezárta a suburai oldalon az akkor meglévő császár-forumokat, amelyek a Forum Transitorium megépültével egységes tömbbé olvadtak össze. Kiemelték a mögöttük lévő császári építmények méltóságát és megnehezítették a profán tömeg áthaladását.T. Horváth Ágnes