logo

XXVII Novembris AD

A forum kései története

A többi császárforumhoz hasonlóan a Nerva-forum esetében sem tudunk sokat. A IX. században egy kis házközösségből álló faluszerű település jött rajta létre. A „Casa Carolingiának” nevezett elegáns épülettel szemben legalább négy telek állt használat alatt. Ekkor a templom még valószínűleg sértetlenül állt.
Aztán ez a forum is a többi sorsára jutott. 1425-ből, 1504-ből, 1522-ből és 1527-ből írásos adataink vannak azokra a szerződésekre, amelyek során felhatalmazást kaptak a forum márványainak kitermelésére. 1517-ben egy templom – feltehetően a S. Maria in Macello – épült meg a forumon belül. Ezután 1550 és 1555 között III. Gyula pápa rendeletére szinte minden mozdítható szobrot és követ elvittek a forum területéről. A templomot magát 1592-ben kezdték meg elbontani. Az architráv egy nagy átfaragott darabját az új Szt. Péter bazilika főoltára fölé helyeztek el.

A XVII. században a márványáért teljesen lebontották, amikor 1606-ban V. Pál pápa a Janiculumon (ma Via Garibaldi) ebből építtette meg az Aqua Paola szökőkútját, illetve a Santa Maria Maggiore Borghese-kápolnájában találhatunk még több elemet belőle.
Azt tudjuk, hogy a Colonacce boltként és lakásként is funkcionáló kerületi fala a középkor végétől változatos utcaképként beépült a környező házak közé. A XVIII. században Piranesi metszetén még a megmaradt két oszlop csak egyik oldalon épült össze a többé-kevésbé a forum falazatából kialakított építménnyel.

A másik oldalon a fal még részben szabadon állt. Ez a suburai oldal aztán hamar hatalmas épülettel gazdagodott. A XIX. század elejére Luigi Rossini metszete alapján két oldalról emeletes házak közé ékelődött, és a mai utcaszintig feltöltődött.
A korai laterna magica felvételek és festmények „Forno”, feliratai és egy 1845-ben készült fénykép megerősíti, hogy pékség működött benne. Az utóbbin maga a mester és az ajtófélfára felakasztott kerek kenyerek is láthatók. 1887-ben Carl Wuttke olajképén egy „Antica osteria di Minerva” felirat szerint profilt váltott, vendéglővé alakult.

1932-ben és 1942-ben folytak ásatások a keleti szektorban. A középső része a via della Fori Imperiali alatt fekszik.T. Horváth Ágnes