logo

XXVII Novembris AD

A forum építésének története

A Iulius–Claudius dinasztia alatt formálódó új városközpont negyedik császárforuma volt. Az egymással szoros kapcsolatban lévő Caesar- és Augustus-forumtól az Arglietum által elválasztott Vesapasianus-forum, pontosabban a Templum Pacis (A Béke temploma) még számottevően nem változtatta meg a városközpont korábbi forgalmát. A térség közlekedési főútvonala, a Suburát a Forum Romanummal összekötő Argiletum továbbra is megmaradt nyüzsgő, kereskedelmi tevékenységéről nevezetes főútvonalnak. Az új forumok mentén a megmaradtak mellé új tabernákat építettek.
Ezt a városközpontot kívánta megváltoztatni Domitianus, akinek nagyszabású terve volt a Templum Pacistól a Subura vonalában egészen a Caesar-forumig egy díszkertet szeretett volna kialakítani, amelynek hatalmasra tervezett földmunkáit meg is kezdte. Halála után az uralkodását eltörlő damnatio memoriae ezt a nagyszabású, Nero városrendezéséhez közelítő tervet is megszüntette. Néhány eleme azonban megmaradt.
Ismert a későbbi Traianus-forum Mars-mező felé eső oldalának földmunkája, amelyet Traianus a dombhát teljes lebontásával fejezett be, vagy semmisített meg. Megmaradt az Augustus- és Traianus-forum közötti nymphaeum, a ma Terrazza Domizianea néven ismert építmény, és megmaradt az Argiletumból kialakított forum, amelynek templomát minden bizonnyal ő kezdte építeni, feltehetően 85–86-ban. A forum megépítéséhez szükséges volt elbontani az Augustus-forum kisebb déli exedráját.

A forumot egyesek szerint 96-ban Domitianus fel is avatta, de csak utódja, Nerva fejezte be és avatta fel véglegesen 97 elején. Ezért nevezik Forum Nervaenek, azaz Nerva forumának. Emellett a késő ókortól Forum Transitoriumként (Átjáró) is emlegették, ugyanis magába foglalta az Argiletum Suburától a Forum Romanumig tartó szakaszát is. Feltehetően ettől az időtől ismét használta az átmenő forgalom is az eredetileg elzárt díszteret.
Helyzete szimbolikus, összeköti a már meglévő császári tereket. Formája inkább emlékeztetett folyosóra, mint tágas térre. Megépítésével az addigi császár-forumok területe összeolvadt, ahogy Martialis fogalmazott: „fora iuncta quater” (Mart. X. 51. 11–12.), azaz négy összeolvasztott forum.

A forum megépítésével az Argiletum ezen szakasza a korábbi császár-forumok pompás előszobájává vált. Az Augustus- és Vespasianus forumot elválasztó Argiletum a két Forum megépítése után építészetileg elszigetelődött, két oldalról szorosan lezárult.

Domitianus kihasználva az ugyan szűk, de a császárforumokhoz mégis szervesen hozzátartozó építészeti teret, és átépítette egy Minervának, személyes védelmezőjének ajánlott forummá.T. Horváth Ágnes