logo

XXVIII Novembris AD

A templom helye a forumon

Caesar forumán eredetileg, a Basilica Argentaria és a diadalív építése előtt, a Venus Genetrix templom pronaoszával az areán, a többi részével kb. két méterrel magasabb szinten állt. Augustus forumán a Mars Ultor-templom helyzete hasonló, apszisát a magas határfal a Subura felől eltakarja.
Nerva forumán a Minerva-templomnak csak az első része és a lépcsőzete van az areán, a cella teljes terjedelmével az areán kívülre esik. Vespasianus forumán a Templum Pacis pronaoszának oszlopsora egybeesik a porticus oszlopaival, a cella az areán kívül van. Traianus forumáról teljesen kiszorult a templom, az areától a Basilica Ulpián kívül még a két bibliotheca is elválasztja.

A templom a temenosz íves hátfalához támaszkodik. Ha figyelembe vesszük azt, hogy Caesar forumán pár évszázaddal később épült fel a főhomlokzat vonalában a diadalív, akkor azt kell megállapítanunk, hogy az idők folyamán a templom mindinkább kihúzódott az areáról.

Gigthi forumán a templom cellája a mellette lévő épületek traktusába esik, az areán csak a pronaosz és a lépcsőzet van. Sufetula forumán három templom van, mindháromnak csak a pronaosza és lépcsőzete áll a forumon.
Cambodunum forumán a templomnak csak a pronaosza áll az areán, de az is beleesik az areát szegélyező porticusba, az areába még lépcsője sem nyúlik be. A pronaoszba a porticusból két oldalról lehet bejutni. Veleja forumán az amfiprosztilosz templom pronaosza az area porticusának vonalába esik, melyből a lépcső sem áll ki. Brescia forumánál a templom a térsorozat utolsó tagjaként szereplő teret teljesen betölti, a három cella a hátfal mögé húzódik.

A templom és a temenosz viszonyában hasonló fejlődési irányt figyelhetünk meg. Gerasa Artemis temploma peripterosz és a temenoszon szabadon áll, ugyanígy Duggában a Dea
Coelestis temploma félkörű temenoszon. Pompeii-ben a Saturnus-templom teljes terjedelmével a temenoszon áll, de hátfala egybeesik a tér hátfalával. Ostiában a Pantheon centrális épülete teljes terjedelmével az előudvaron kívül áll, attól még egy mély előcsarnok is elválasztja.
Baalbekben a Jupiter-templomnak csak lépcsőzete van a temenoszon. A templom kihúzódását az előtte elterülő térről-tovább fokozza az, hogy a templom mellé annak főhomlokzatával egy vonalban, vagy ahhoz közel diadalívet építenek. Pompeii forumán a Jupiter-templom mindkét oldalán épül egy-egy diadalív, közülük a keletit később lebontották.

Augustus forumán a Mars Ultor-templom két oldalán Tibe-rius korában épül egy-egy diadalív, az északi Drusus, a déli Germanicus nevét viseli. Caesar forumán a III-IV. században épült fel a Venus Genetrix-templom két oldalán egy-egy diadalív a főhomlokzat oszlopsorának vonalában, ezáltal az areára csak az elő-podium áll be.

romaikor_kepA templom kihúzódását a térről mint fejlődési folyamatot kronológiailag is igazoltnak vehetjük. Sem a köztársaság, sem a korai császárság idejéből nincs olyan elrendezés, melynél a templomnak egy része ne állna be a térbe. A téren szabadon álló peripterosz elrendezés csak ritkán fordul elő.
A római Venus és Roma ikertemplomról, melynek tervezését némelyek Hadrianusnak tulajdonítják, feltételezhető, hogy alapelrendezésében még köztársaság-kori. A templom kihúzódását a térről az tette lehetővé, hogy a római építészetben a görög peripterosz típus helyett az etruszk templom rendszere vált uralkodóvá, melynél az oszlopsor csak három oldalon volt meg, a negyedik oldalon hátfal állt, mellyel könnyen lehetett a tér hátfalához csatlakozni.Forrás: Bardon Alfréd - A Caesar-Fórum Rómában - Akadémiai Kiadó Budapest 1990