logo

XXVIII Novembris AD

A forum és a császári hatalom

Az egyeduralkodói hatalmat első ízben Caesar szerzi meg azáltal, hogy a köztársaság legmagasabb tisztségeit ő tölti be, megszavazzák neki a „dictator", később az „imperator" címet. Augustus alatt fejlődik ki a császárság intézménye. A császár a politikain kívül vallási főhatalmat is gyakorol, és halhatatlan istenné lesz.
A későbbi császárok már életükben isteni tiszteletet követelnek, a templomokban szobraikat vallási tiszteletadásban részesí-tik. Az állam személyes tulajdonuk volt. A császárságnak ez a jellege a forumok kialakításánál is éreztette hatását.

Már Caesar sem kapcsolta össze forumát a köztársasági Forum Romanum-mal, azt nem ennek bővítéseként építette, nem a köztársaság életével, hanem saját személyével hozta kapcsolatba. Pompeii forumán ekkor már állt Jupiter temploma, melynek mintájára helyezte el forumán, nem Jupiter, hanem ősanyjának, Venusnak templomát az istennő szobráva1, ezért adta a templomnak a Venus Genetrix nevet.

romaikor_kep


Venus Genetrix templomCaesar továbbmegy a templom „elcsaládiasításában", mert az istennő szobra mellé helyezi ágyasának, Kleopátrának szobrát is, aki fiának, Caesari-onnak anyja volt. Az arcán felállítja saját lovas-szobrát. Caesart Augustus avatja istenné, és a Forum Romanumon épít neki templomot (Divi Julii), melyben elhelyezi az istenné avatott Caesar szobrát, aki örökbe fogadó atyja volt, fején csillaggal, mely Caesar temetésekor jelent meg annak bizonyságaként, hogy Caesar istenné lett. Augustus a Templum Divi Julii építésével a Forum Romanum areáját délről lezárja, és a köztársaság történetének ezt a dicső helyét a köztársasági párt által zsarnoknak tekintett és megölt Caesar istenségének emelt templom előudvarává teszi.

Augustus saját forumának építésekor is ezt a családi politikát követi, mert Mars Ultornak, a bosszúálló Marsnak emel templomot a Caesar gyilkosai ellen viselt hadjáratában szerzett zsákmányból, mely győzelem egyeduralmát biztosította. E templomban felállította ősanyjának, Venusnak és ősapjának, Marsnak szobrát és a templomot olyan előjogokkal ruházta fel, melyek a Capitoliumon álló Jupiter Optimus Maximus templommal tették egyen-rangúvá.

Nerva forumának temploma is családi vonatkozásban áll építőjével, mert Domitianus, aki a templom építését kezdte, családi penatesei legfőbbikének tekintette az egyben ősanyjának is tisztelt Minervát.

Traianus forumának végében Hadrianus emel Traianusnak és feleségének, Plotinának templomot. Rómában, mint minden más városban, tilos volt a falakon belül temetkezni; Augustus a Mars-mezőn, Hadrianus pedig a Tiberis partján épít magának óriási síremléket. Jordan írja, hogy a köztársaságkori birodalom fővárosából a császári ház „Hofburgja" lett.Forrás: Bardon Alfréd - A Caesar-Fórum Rómában - Akadémiai Kiadó Budapest 1990