logo

XXVIII Novembris AD

A Caesar előtti téralakítások

A szakmunkák szeretik azt mondani, hogy Caesar foruma szolgált mintául a császár-forumok kialakításához. Ebből annyi az igaz, hogy Caesar volt az első, aki családi vonatkozást vitt a forumba, de foruma előző példák alapján létesült. Caesar előtt másfél évszázaddal már állt Pompeiiben a forum, hosszúkás négyszögű alaprajzzal, végében templommal, kétoldalt porticusszal.
Annyiban tér el Caesar forumától, hogy középületek határolják. Rómában is volt már a Caesar-forum építése előtt szabályos alaprajzú, porticus-szal szegélyezett tér, igaz, nem forum, hanem templomudvar, a Porticus Octaviae, rajta Jupiter és Juno templomával. Delbrueck szerint ez volt Rómában az első, szabályos, porticusszal szegélyezett szabad tér (temenosz).

Delbrueck figyelmét elkerülhette, hogy a capitoliumi Jupiter O. M. templomot ebben az időben már ugyancsak övezte porticus. Valószínűleg Caesar forumának építése előtt készült el a Pompeius-színház mögötti, post scaenam típusú, porticus-szal övezett szabályos négyszögű udvar.Forrás: Bardon Alfréd - A Caesar-Fórum Rómában - Akadémiai Kiadó Budapest 1990