logo

V December AD

Septimius Severus thermák

Csak a Historia Augusta említi létüket, a severusi építmények mellett a Domtianus palota stadiumnak nevezett része mellett találhatók. Feltárásukat IX. Pius pápa kezdte meg.

A fürdők szervesen kapcsolódtak a Domitianus féle fürdőkhöz, hatalmas terasszal egészítve ki azt. Ez az épületkomplexum vált a Maxentius-féle bővítés alapjává.

Csak a Historia Augusta említi létüket,T. Horváth Ágnes


Forrás:
https://sites.google.com/site/romaantikemlekei/septimiusseverustherm%C3%A1k