logo

V December AD

Palatinus (Mons Palatinus)

Róma legkorábban betelepült dombja volt. 43 méterrel emelkedett e Tiberis fölé. Két kiemelkedése volt, a Palatium (Palatual) és a Cermalus.

A Tiberis gázló melletti legjobban védhető domb a Palatinus volt, ennek településnyomai és mitológiai hagyományai a mykénéi korig nyúlnak vissza. A Palatinusnak több olyan helye és épülete volt, melyhez a város alapítására vonatkozó mondák kapcsolódtak. Ilyen volt a tövében Lupercalia barlang, amit Lupercus isten tiszteletére szenteltek, amelyben a mondabeli farkas Romulust és Remust szoptatta. Itt volt a hegy északkeleti lejtőjén Jupiter Stator temploma, melyet állítólag még Romulus alapított.

Kezdetben maga volt a város, a későbbiekben az előkelők, a patriciusok és a leggazdagabb lovagrendiek telepedtek ide. Augustus Kr. e. 36-ban itt alakíttatta ki saját és felesége, Livia házát, ezzel uralkodói központtá tette a helyet, és itt épültek meg a császárok palotái. Először a Domus Tiberiana, amit Caligula összeépített a Forummal. Ezután épült fel Nero Domus Transitoriumja, ami a Domus Aurea elődje volt. A 80-as nagy tűz után Domitianus megépíttette a Domus Augustanát.T. Horváth Ágnes