logo

IX December AD

Iuppiter Custos (megvédelmező Iuppiter) temploma

(Aedes Iovis Custodis)A szentélyt Vespasianus császársága idején Domitianus építette annak a kapusnak a háza helyén, aki Kr. u.69-ben megmentette őt, amikor Vitellius a Capitoliumot ostromolta. A szentély márványoltárának reliefjein ennek az eseménynek állított emléket. Később, Domitianus császársága alatt, egy nagyobb templomot szentelt Iuppiter Custos tiszteletére, és ez átvette a korábbi szerepét.

Jordanes leírása szerint az ebben a templomban felállított Iuppiter szobor magát Domitianust tartotta a karjaiban. A templom ábrázolása több emléken is fennmaradt, így azon a Marcus Aurelius korából származó domborművön, ami ma a Palazzo dei Conservatoriban látható, valamint Traianus beneventumi diadalívén.
Alapjai a mai Via di Monte Tarpeón kerültek elő.T. Horváth Ágnes