logo

IX December AD

Fides (a Becsület vagy Hűség temploma) temploma (Aedes Fidei)

A templom a későbbi forrásokban Fides Publica vagy Fides Publica populi Romaniként szerepel, ugyanis egy időben itt ülésezett a senatus. Eredetileg sacrarium (szentély) volt, aminek szertartása kultusszá alakult.

A templom alapítását, mint oly sok kultuszét, Numa Pompiliusnak tulajdonítják. Első szent helye valószínűleg a későbbi szentély helyén állt. Ezt feltehetően Kr. e. 254-ben vagy 250-ben A. Atilius Calatinus építtette, majd Kr. e. 115-ben M. Aemilius Scaurus állíttatta helyre. A templom felszentelésnek napja október 1-je volt.
A templom Hülsen feltételezése szerint a Iuppiter Optimus Maximus templom mellett, a capitoliumi erődítés délkeleti sarkánál, a porta Pandana (porta Saturnia) mellett, egy eléggé kieső helyen állt. Falain a nemzetközi egyezmények szövegét őrizték, illetve itt helyezték el a dicsőséget szerzett katonák okleveleit.

Magában a szentélyben, Plinius szerint (Plin. Nat. Hist. XXXV .100), egy Apelles-festmény volt, amely egy ifjút lírán játszani tanító öreget ábrázolt. Az elszórt utalásokon kívül azonban nagyon keveset tudunk magáról a templomról, helyének azonosítását egy görög-latin bilingvis felirat alapján végezték el. A fogadalmi ajándékait Kis-Ázsia népei készíttették el, s mivel a szerződések felett felügyelő Fides segítségét gyakran kérték a diplomáciai kapcsolatok létesítésekor, feltételezik a szent hely topográfiai pontosságát.T. Horváth Ágnes