logo

IX December AD

A Capitolinus területén álló oltárok

A Capitolium, mint minden nagy közösségi tér Rómában, nagyon korán tele lett szakrális és polgári emlékművekkel. Sokáig a ius imagines alapján bárki állíthatott magának vagy rokonának emléket. Ezek azonban egy idő után úgy elszaporodtak, hogy senatusi határozattal szabályozták, hogy ki, hol, és kinek állíttathat fel emlékhelyet.
Egy idő után minden egyes emléket meg kellett a senatus-sal szavaztatni. Ez sem szabta gátját azonban az emlékállításnak, így időről időre megrostálták, átrendezték a város ilyen jellegű díszeit. Ezért nem tudhatjuk meg teljes bizonyossággal, hogy kinek mutattak be áldozatot, vagy kinek áldoztak emlékhelyet a Capitolinuson. Néhányról azonban egyértelműen bizonyítják a források, hogy a Capitolinuson állt.


Iuppiter nagy oltára (Ara Iovis Maximi) a Iuppiter Optimus Maximus-templom áldozati helye volt. A templommal ellentétben erről nem sokat tudunk.

Iuppiter Soter oltárát (Ara Iovis Soter) Servius Aeneishez írott kommentárja említi csak, amelyben a saját korára, a Kr. u. IV. századra utalva írja, hogy a Capitoliumon áll. (in Capitolio est). A név félig görög, Zeus és a hellenisztikus uralkodók címe volt (Sóter = megmentő).

Isis és Serapis oltára (Ara Isidis et Serapidis): Az Iseum Capitolinum oltára volt, Kr. e. 48-ban lebontották.

Sacellum Bellonae: Nem tudjuk pontosan, hogy ki építette. Kis szentély vagy oltár volt, amit Kr. e. 48-ban véletlenül romboltak le, amikor Isis és Serapis szomszédos szentélyét lebontották.

A római nép Geniusának oltára (Ara Genii Populi Romani) Venus Victrix (Ara Veneris Victricis) és Felicitas oltára (Ara Felicitatis): egyszerre ünnepelték felszentelésüket október 9-én. A források alapján eldönthetetlen, hogy egyenként, vagy egyszerre szentelték fel őket.

Ara Pietatis: (Ara Gentis Iuliae): ma a gens Iuliának szentelt oltárral (Ara Gentis Iuliae) azonosítják. Felállításának apropója Livia Kr. u. 22-beli betegsége volt. Elég későn, csak 43-ban avatták fel. Az oltár egy időben épült az Ara Pacisszal, méreteiben is nagyjából megegyezik azzal. Négy domborművét, amelyeket korábban az Ara Pacisról valónak tartottak, beépítették a Medici-villába.T. Horváth Ágnes