logo

XXVII Novembris AD

Szexualitás az ókori Rómában

Szexről, szexualitásról beszélni még ma, a 21. század második évtizedében is kelendő marketing-fogás, mi több, egyre inkább hangsúlyosan van jelen társadalmunkban az iparosított, áruba bocsájtott szexualitás jelensége. Erre a folyamatra már Michel Foucault, a szexualitás történetének jeles kutatója is felfigyelt, aki az 1970-es években már arról írt, hogy a modern ember a szexualitást letisztította rituális, vallási jellegétől és közszemlére bocsájtotta, tudományos diskurzusok tárgyává tette. Foucault szerint ez a folyamat egy „forradalom” volt a 17. század végén elindult puritán, protestáns polgárosodás, majd 19. századi viktoriánus hangulat ellen, ám alapvetően a folyamat nem adott teret annak, amit az ókori és ma már csak elszórva megtalálható törzsi társadalmak gyakoroltak: ma a szexualitásnak, a szexnek nincs művészete (ars erotica), csak tudománya (scientia sexualis).

Foucault jogosan nevezte az ókori ember szexualitás iránti érdeklődését, abundens forrásainak jelenlétét „művészetnek”. Az ókor szinte minden társadalmában a szexualitásról szóló írások (pornográf irodalom, erotikus költészet és próza, vallásos szabályozások és törvények) és figuratív, vizuális ábrázolások (freskók, használati tárgyak, mágikus tárgyak, építészeti elemek, kerámiafestészet) gyakorlatias jelleget mutattak és alázattal, figyelemmel, rituális eszközökkel beszéltek a szexualitásról. Kivételt ez alól legfeljebb a bordélyházak graffitói vagy néhány szatirikus költő jelentett, igaz ezek száma is jóval jelentősebb volt, mint az azt követő korokban.
Az ókoriak pontosan emiatt nem adtak „meghatározást” annak, mit jelent a „szexualitás”: nem tárgyiasították az ágyban, két ember vagy több ember nemi szervével történő aktusát, a test gyönyöreit nem kutatták, hanem leírták, figyelték, szabályozták. A szexualitás, mint fogalom és annak definiálása – ha úgy tetszik, limitálása – jelenti a tudományos kutatás kezdetét. Az ókori szexualitás történetének elemzésében tehát fontos megkülönböztetni a tudományos kutatás előtti és az azt követő irodalmat. Még mielőtt azonban az ókori görög-római szexualitás kutatástörténetét felvázolnám, fontos, hogy magát a fogalmat járjuk körül: mit is jelent a szexualitás maga?T. Szabó Csaba