logo

VII December AD

Testi és szellemi műveltség

Ami megkülönböztette a hetairát mind a pornétól, mind az ágyastól, mind a tisztességes asszonytól, az a műveltsége volt. Mindez a görög társadalom egyik alapvető problémájára vezethető vissza, a nők elnyomott, háttérbe szorított helyzetére. Az asszonyok kizárólag a gyerekek és a háztartás ellátására voltak kényszerítve, tisztességes nő nem is léphetett ki bármikor az utcára.
Nevelésük, oktatásuk – az ebben az egyben feltűnően fölvilágosult elveket valló Spártát leszámítva – minimális volt. A férfiak legjobbjai, akiknek anyagi helyzete a legmagasabb műveltség elsajátítását is lehetővé tette, „szülőgép” helyett társat kerestek, és ebben a korban ezt csak a hetairák tudták nyújtani.

Így lehet az, hogy a matrózok, hajósok, katonák pillanatnyi szenvedélyét kiszolgáló tucat-örömlányok, akik az idegenforgalomban – gondoljunk Korinthoszra – kiemelkedő szerepet játszottak, gyakorlatilag névtelenek maradtak, míg a lényegesen kisebb forgalmat lebonyolító, de a nemzetközi pénzvilág, a politikai élet, az irodalmi és művészeti élet kozmopolita képviselőinek egyikével-másikával tartósabb kapcsolatba lépő hetairák világhírűek lettek. Sőt nemcsak művészeti alkotások modelljeivé, hanem – a rossz nyelvek szerint – a nemzetközi politikai élet fontos tényezőivé is válhattak.Forrás: Németh György - A hetairák és az idegenforgalom