logo

VII December AD

Ki a prostituált

Természetesen, az címbe foglalt kérdést a római császárság koraként ismert időszakra vonatkoztatjuk, még akkor is, ha mai modern korunkra nem is változott olyan gyökeresen e meghatározás. A rómaiak elég sok kifejezést, megközelítést használtak a prostituáltakkal kapcsolatosan. Ezek a megnevezések vagy körülírások a vulgáristól elkezdve az eufemisztikusig terjedhetnek.

Elég gyakran feltűnik a scortum (szó szerint „bőr”-t jelent), amely enyhén durva és becsmérlő megnevezés. Érdekes ez a kifejezés Cicerónál, aki férfinemű ellenfelei jellemzésére írja le, amikor arról szól, hogy a tógát felvevő és viselő fiatalember mindezt prostituált módjára hordta, sőt úgy viselkedett, mint egy közönséges utcalány, aki még magas árat is kért gyalázatos szolgáltatásaiért. Sokkal enyhébb és kevésbé pejoratív a meretrix elnevezés, amely alapjában véve olyan nőt jelent, ki fizetést kap, aki pénzt keres. Forrásokban nem egyszer előbukkan szinonimája is – quaestuaria.

romaikor_kepAzokat a nőket, akik a bordélyházi fülke (fornices) vagy egy-egy kocsma, fogadó előtt ülve várták az ügyfeleket, prostibulum és proseda névvel illették. Talán legenyhébb kifejezés, megnevezés a famosa (ami ismert, híres, esetleg hírhedt nőt jelent), de ez is azért árulkodó szóhasználat, hiszen egy nő hírét (hírhedtségét) éppen szexuális gátlástalanságának köszönhette, a tisztességes, hűséges római nőktől elvárt viselkedéssel szemben. Ezt a kifejezést használja Suetonius, amikor megemlékezik Tiberius császárnak arról az intézkedéséről, amelyben az megtiltotta, hogy előkelő származású nők megkerüljék a lex Iulia de adulteriis rendelkezéseit, és nyilvántartásba vétessék magukat, mint prostituáltak.

Pontos, ma is jól érthető meghatározást ad Kr.u. III. században élt Ulpianus jogtudós, aki szerint prostituált az, aki válogatás nélkül, nyilvánosan és pénzért létesít nemi kapcsolatot. De szerinte nem prostituált az, aki csak alkalomszerűen fogad el pénzt egy-egy szeretkezésért. Ám prostituáltnak nevezi azt a nőt, aki, még ha ingyenesen is, válogatás nélkül testével kiszolgálja férfiak kívánságát. Ugyancsak ez a híres római jogtudós határozza meg, hogy prostitúciónak minősül nemcsak a bordélyházakban, hanem vendégfogadókban vagy más arra alkalmas helységekben űzött ilyenszerű tevékenység.
Ötvös Koppány Bulcsú


..