logo

XI Quintilis AD

Római császárkori erődrendszer a barbaricumban.

A barbaricumi római erődök megléte nem új keletű, hiszen a XIX. és főleg a XX. századi régészet barbár földön több - egyértelműen a rómaiaknak tulajdonított - burgus és kiserőd nyomára bukkant, aminek egy részét inkább a véletlen, másik részét a tudatos kutatás és feltárás eredményezte, például Marsigli, Pető Mária, Alföldi András, Soproni Sándor munkái. Az előbbire példa a Hild Viktor által, a XIX. század végén, Jászberény mellet ”megtalált” római kiserőd.
Jelen tanulmány célja az, hogy megkíséreljük egy határozottabb római katonai jelenlét feltételezését a barbaricumban – vélhetően a Krisztus utáni II. század második felében -, amelynek bizonyítékaként egy hadászatilag nagyon is logikusan felépített erődrendszer szolgálhat. Természetesen a lentiekben leírtak bizonyításához további kutatások-elsősorban igazoló régészeti feltárások- válnak szükségessé.

Eddigi kutatásaink eredményeként feltételezhetjük, hogy II. század második felében – egy többszörös funkciót betöltő – erődrendszer létezett az Antoninusok idején, amelynek első, 3 elemét a mai Hatvan (Gombospuszta), Jászberény és Szolnok jelentik. Az erődrendszer további elemei - a Tisza mentén - a mai Szeged (Partiscum) irányában a jövő kutatási témáját képezik.Tokai János


Forrás
http://gladius.org.hu/publikaciok.htm
..