logo

XII Quintilis AD

Miről vallanak a római érmék

Egy adott területen előkerült római pénzérmék kereskedelem, zsákmányolás, adomány formájában jutottak el a barbaricumba, azonban akkor, ha egy viszonylag rövid időszak (20-30 év) reprezentánsai sokkal nagyobb gyakorisággal kerülnek elő a föld mélyéről - egy egyébként is a vizsgált témában érintett frekventált területről - ez mindenképpen felkelti a téma iránt érdeklődő figyelmét.
A tanulmány témája szempontjából érintett terület numizmatikai – római kori-értékelését Hild Viktor éremgyűjteménye alapján lehet megtenni, akinek elsődleges gyűjtési területe a Jászság volt. Bár az előkerült pénzek gyakoriságát a terület nagyobb mértékű kutatottsága is indokolhatja - azóta sem került elő nagyobb gyakoriságban római pénz az Alföld más részein az 1950-60-70-es évek nagyfokú mezőgazdasági tevékenysége ellenére - ezt a tényt úgy is lehet értelmezni, hogy egy adott korban az említett terület kiemelt szerepkörrel bírt (kereskedelmi, katonai, egyéb).

A Hild gyűjteményben szereplő 204 római érme közül a legtöbb Antoninus Pius és Marcus Aurelius korából való, szám szerint 41 darab, a főbb lelőhelyek pedig Jászárokszállás (11), Jászberény (9), Szolnok (8)!! (és kisebb mértékben Jászalsószentgyörgy (4)). Amennyiben az előbbi adatoknál figyelembe vesszük még a Traianus és Hadrianus korabeli érméket is-hiszen a területen cirkulációjuk feltételezhető még Pius idején is-ez a szám 58-ra emelkedik, tehát az összes érme 28,4 %-a.

A nagyobb előfordulási gyakoriság a kereskedelmi aktivitás mellett jelezheti a terület erőteljesebb és hosszabb idejű római katonai megszállását is, különösen, ha az nagyobb részt egybeesik a tanulmány témájaként szereplő erődrendszer állomáshelyeivel! Ugyanakkor Valentinianus korára (IV század második harmada) a római pénzek cirkulációja megszűnik a területen, ami jelzi a kereskedelmi-politikai kapcsolatok mélypontját, és ezt a kort teljesen valószínűtlennek minősítve egy erődrendszer építésére a barbaricumban.Tokai János


Forrás
http://gladius.org.hu/publikaciok.htm
..