logo

XII Quintilis AD

Lánchíd u. 15-17. és Roosevelt - Széchenyi tér (Aquincum 4. és 13. burgus)

Nagy L. egy ellenerőd nyomait, valamint Vin- centia bélyeges téglát említ a Lánchíd utcából. Az adatok nem egyértelműek. Nagy L. 1935-ben vagy 1936-ban a Lánchíd u. 15-17. vagy 22-24. sz. telken folyó építkezés során tette megfigyeléseit.

A 15-17. sz. telek mellett, a Lánchíd u. 19-21. sz. alatt 2004-2005-ben Magyar Károly a budai vár Zsigmond-kori vízművét tárta fel. Az ásatás során római kori leletanyag nem került elő, így nem lehetetlen, hogy Nagy Lajos ennek a középkori épületnek a nyomát figyelte meg. Ezt látszik alátámasztani egy képes hírbeszámoló is 1936-ból, amely 43 középkori ágyúgolyó előkerüléséről tudósít a 17-19. sz. telekről.

A Roosevelt (2011-től Széchenyi) téri maradványok helymeghatározása némileg pontatlan. A helymeghatározáshoz használt Lloyd-épület (ma a Sofitel Szálloda áll a helyén) ugyan a mai Roosevelt tér déli oldalán volt, de a romokat az épület déli szomszédságában kell keresnünk. Ezt a romot Nagy L. Schoenwisner István és Jankovich Miklós véleményét követve római korinak gondolta.
A két kutató „Transaquin- cummal" vélte azonosnak a romokat. Műveik megjelenése után kerültek elő a Rákos-patak melletti római erőd romjai, így az őket követők ide helyezték „Transaquincumot", a szóban forgó romokat pedig az egykorú úti beszámoló alapján a Zsigmond-kori dunai zárólánc tornyának maradványaival azonosították. Ennek ellenére Nagy L. Lánchíd utcai megfigyelése alapján mégis visszatért ahhoz az elképzeléshez, hogy római eredetű épületről lehetett szó. Ezeken felül XIX. századi térképeken megjelenik az ún. Werner-palotával történő azonosítás is.

Régészeti megfigyelés igazolja, hogy a Roosevelt tér újkori feltöltés eredménye, így itt nem számolhatunk sem római, sem középkori épülettel. A középkori kutatások a Zsigmond-féle tornyot egy valamivel délebbre előkerült épülettel azonosították, római kori előzményeket azonban nem figyeltek meg. A „Werner-palotáról" régészeti adataink nincsenek, lokalizálása kérdéses. A lassan kétszáz éves vitát tehát lezárhatjuk. Mivel a Lánchíd utcai maradványok középkorinak bizonyultak, nincsen okunk római kori építkezést feltételezni a pesti oldalon. Ezt a régészeti adatok is alátámasztják.Varga Gábor