logo

X Quintilis AD

Kossuth Lajos üdülőpart 59. és 21. sas csárda (ulcisia 5., 6. és 12. burgus)

Mindkét jobb parti őrtornyot Nagy L. tárta fel. Nem ismerünk semmiféle utalást arra, hogy az előbbi őrtoronnyal szemben a bal parton is lett volna erődítés. Az Ulcisia 6. burgusszal szemben Nagy L. és Visy Zs. térképén azonban szerepel Ulcisia 12. burgus. Ezt az őrtornyot Nagy Lajosra hivatkozva idézi a szakirodalom, aki viszont Salamon Ferenctől származtatja adatait.

Salamon Ferenc földrajzi leírásából egyértelműen kiderül, hogy az általa Sas korcsmának nevezett épület azonos a Megyeri csárdával. A földrajzi azonosításhoz használt csárdaépület azonosságából következően nem két külön őrtoronyról van szó, tehát a Salamon által megfigyelt romoknak is azonosnak kell lenniük a Rómer és Kuzsinszky által említettekkel.Varga Gábor