logo

XI Quintilis AD

Gázgyár és Újpesti vasúti híd pesti hídfője (Ulcisia 7. és 13. burgus)

A gázgyári őrtornyot Nagy L. említi, „Horváth tanárjelölt" 1912-ben készült térképére hivatkozva. Egyéb adatunk az őrtoronyra vonatkozóan nincs. Nagy L. szerint a 7x7 m-es őrtornyot 14x14 m-es kerítőfal vette körül. Ebből az alaprajzi formából arra következtetett, hogy az őrtorony a budakalászihoz hasonló alaprajzú volt, így a Valentinianus-korra datálható. A helyszínrajzból azonban nem következik, hogy a tornyot kerítőfallal vették körbe.
Lehet, hogy az csak egy árkot jelöl, és a megadott méretek is messze elmaradnak a budakalászi (16,3x14,8 m, illetve 39x39 m) és a többi hasonló alaprajzú őrtoronyétól. Amennyiben a térképen csak pozitív, épített jelenségeket ábrázoltak, a „kerítőfal" - a rajz fekete kitöltése alapján - egy tömör platformot őrtoronyként.

2010-ben az említett toronytól északra, mintegy 350 m-re a Római-parton újabb, korábban ismeretlen Valentinianus-kori őrtorony került elő. Ez mindenféleképpen kérdésessé teszi a gázgyári őrtorony datálását, esetleg funkcióját is.
A pesti oldalon álló őrtornyot illetően még kevesebb támponttal rendelkezünk. Nagy Tibor feltételezett őrtoronyként jelöli a térképén, szövegesen azonban nem tesz róla említést. Több oka is lehetett a feltételezésre: egyrészt a gázgyári burgus maga, másrészt egy innen, a Duna- mederből előkerült szoborlelet. Ugyanakkor zavaró, hogy a pesti és az óbudai partok között a Népsziget fekszik, ahonnét nem ismerünk római kori régészeti emléket.Varga Gábor