logo

XII Quintilis AD

Boráros tér, Nádorkert, Budafoki út 109. (Aquincum 13., 8. és 9. burgus)

A Boráros téri őrtornyot Nagy Tiborra hivatkozva említi a közelmúlt szakirodalma. Ez az őrtorony azonban már Nagy Lajosnál szerepel. Nagy Lajos úgy gondolta, hogy a nagyjából a mai Nagykörút vonalát követő egykori Duna-ág (magnum fossatum) vonalát is erődítették a római korban. Csak térképén jelöl két őrtornyot a mellékág északi végén. Feltételez egy őrtornyot a keleti oldalon, a Március 15. téri erőddel egy vonalban („portus Kerepes" felirattal) és a déli végén - ez lenne a Boráros téri őrtorony. A feltételezett őrtorony nem is értelmezhető más összefüggésben, hiszen nem ismerünk vele szemben a jobb parton másik őrtornyot.
Ugyancsak hivatkozik Nagy L. egy éremleletre a Csillag (ma Gönczy Pál) utcából. Noha az ilyen késői éremleletek szarmata területen ritkák, 36 hasonló korú éremlelet ismeretes az Alföldről és Erdélyből. Így ezt az éremleletet sem kell szükségszerűen római jelenléthez kötnünk. Ha mégis így tennénk, akkor a Március 15. téri erőd jöhetne szóba, amely valamivel közelebb is van, mint a Boráros tér.

A Nádorkert őrtornya sem kevésbé rejtélyes. Nagy T. említi a Budapest műemlékeiben, hogy állt itt egy „erődítmény", és csak a Budapest története térképmellékletéből tudható, hogy Nagy T. sem ismerte pontos helyét, de sajnos nem közli azt a régi adatot, amely alapján itt őrtornyot fel- tételezett. A római kori kőfaragványokról szóló tanulmányaiban azonban találkozhatunk egy innen származó Iuppiter-oltárral, valamint mérföldköveket és egy érmet is említ innen a szakirodalom.
A környéken tett bizonytalan megfigyelések agyagba rakott kőalapozásról és szórványos tegula-töredékekről szólnak, de az újabb kutatások során római kori leletanyag nem került elő. Két párhuzamos árokszakasz esett a feltárási területre, ezeket azonban egyelőre nem lehet a római korra datálni és a feltételezett őrtorony árkainak tekinteni.

A XI. kerület, Budafoki út 109. sz. alatti őrtornyot ugyancsak Nagy T. térképmellékletéből ismerjük. Különös, hogy ez a telek a valamikori Nádorkert délnyugati sarkával van szemben, ugyanannak a lelőhelynek tekinthető. Mivel sem ásatási eredmények, sem leletanyag, sem egyéb adat nem áll rendelkezésünkre erről a területről, nincsen okunk számon tartani ezt az őrtornyot.Varga Gábor