logo

XII Quintilis AD

Vetus Salinae.

Ma Adony.

Római táborhely Alsó Pannoniában; Ptolemaeus (2, 15. 4) Salinon név alatt a dunaparti állomások között említi.Hasonlókép a tabula Peutingeriana is, hol neve Vetusallo. Az Itinerarium Antonini szerint Vetus salinas Matrica (Batta) és Intercisa (Duna Pentele) között (in medio) feküdt, a melyek egymástól 27 római mérföldre voltak. És körülbelül a fele úton találjuk Adonyt, a hol Fröchlich szerint 120 holdnyi területen római falmaradványok találhatók.

Ugyancsak Adonyhoz jutunk, ha a tabulán előforduló 22 római mérföldet Annamatia (Dunaföldvár) és Vetusallo között lemérjük. A Dunapentelén található CIL III 10305 felirat is említi Vetuss(alinae) helyet, de a kő lelhelye ismeretlen. Különben a csonka felirat ilyformán is kiegészíthető: [cives Romani qui consistunt ad Intercisam e]t Vetuss[allinas], s ez esetben, ha mindjárt Dunapentelén is találták a követ, nem czáfolja meg azt, hogy Vetus Salianae Adony helyén állott.

Az adonyi feliratokon (CIL III 10329. 10330) egyedül a cohors III Batavorum nevével találkozunk s csak ennek a bélyegeit mutatják a CIL III 10671 téglák is. Mint a Notitiából kitünik, az 5-ik század elején equites Dalmatae tanyáztak Vetusalinae.Forrás:
Pecz Vilmos: ÓKORI LEXIKON
Készült az 1902-1904 között Budapesten, a Franklin Társulat által 2 kötetben kiadott mű reprintje alapján.
A MEK-változat az ISZT támogatásával készült
Hungarológiai Alapkönyvtár
http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/
..