logo

XI Quintilis AD

Crumerum.

Alsó Pannoniában, a Duna jobb partján fekvő katonai állomás volt.Az Itinerarium szerint 18 római mérföldre feküdt Brigetiótól, a mai Nyerges Újfalunál. Aquincumból két úton volt elérhető, a Vörösvári völgyön át, csakhogy az Itinerarium 26 római mérföldnyi távolsága a két hely között kevés (a valóságban 31), s a Duna partján, merre az Itinerarium a távolságokat azonban csak Solváig (Esztergom) részletezi.

Mommsen (CIL III p. 460) szerint a két út Crumerumban találkozott, Kiepert (Forma orbos antiqui XVII) térképén már Solvánál.

A tabula Peutingerianán hiányzik Crumerum, hanem helyette18 római mérföldre Brigetiótól Gardellaca áll. Crumerummal azonos lehet Curta is, mely Ptolemaeus dunaparti helyeinek felsorolásában Solvára következik.
Mommsen a három különböző formát írás hibából magyarázza. Hogy Nyerges Újfalu római telep volt, megerősítik leletei is, nevezetesen a feliratos kövek (CIL III 3662–3666), melyek közül kettő császárok tiszteletére készült, az egyik (3662) Commoduséra vagy Elagabaluséra, a másik (3664) Septimius Severuséra (198-ban).

Mindkettőt a cohors V Lucensium et Gallacorum emelte (a 3662. számú annak egyik praefectusától való), a mi elegendő bizonyitéka annak, hogy Crumerum e segédcsapatnak volt táborhelye, mégpedig, mint Fröhlich R. hitte már Kr. u. 85 óta.

A IV. században Crumerumban az equites promoti táboroztak.Forrás:
Pecz Vilmos: ÓKORI LEXIKON
Készült az 1902-1904 között Budapesten, a Franklin Társulat által 2 kötetben kiadott mű reprintje alapján.
A MEK-változat az ISZT támogatásával készült
Hungarológiai Alapkönyvtár
http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/
..