logo

XI Quintilis AD

Cirpi.

Katonai állomás Alsó Pannoniában, mely mint az Itinerariumból kétségtelenül kitünik, a Duna partján feküdt, Ulcisia castrától (Szent Endre) északnak 12 római mérfölre. Ptolemaeus is a dunaparti helyek között említi, de Karpis alakban, megjegyezvén róla, hogy a Duna kanyarodásánál a legészakibb pont volt.

Az Itinerarium meghatározását véve alapul Cirpi a Bogdány és Visegrád között levő Kis Villámhegynél feküdt volna, csakhogy itt római castellumnak semmi nyoma. Fröhlich (A pilis-maróthi római tábor. Arch. Ért. 1893. 45. l.) szerint a Szent Endréhez legközelebb eső castellum a bogdányi határban, de közelebb Tahihoz mint Bogdányhoz, közvetlenül a Duna partja mellett található, s bár távolsága Szent Endrétől csak 9 római mérföld, minden valószínűség szerint azonos Cirpivel.

Cirpi az Itinerariumban mint mansio (meghálóhely) szerepel, ellenben határozottan castellumnak mondja a Notitia, melyet az equites Dalmatae, auxilia Fortensia s a praefectus legionis secundas adiutricis (Occ. XXXIII. 33. 49. 56) tartottak megszállva.

Ha csak a Bogdány környékén talált feliratokat vesszük számba, a II. segédlegióra egyetlen veteranus síremléke (CIL III S. 10580) vonatkozik Kr. u. 229-ből; annál inkább bizonyítja két más felirat (CIL III 3646. 3647 = 10589), hogy Cirpiben mindenesetre a cohors II Alpinorum equitata is táborozott.

Abból, hogy Bogdányban egy decurio sírköve (CIL III 10593) került elő, azt lehet következtetni, hogy Cirpi mint község Aquincumnak volt attributálva.


Forrás:
Pecz Vilmos: ÓKORI LEXIKON
Készült az 1902-1904 között Budapesten, a Franklin Társulat által 2 kötetben kiadott mű reprintje alapján.
A MEK-változat az ISZT támogatásával készült
Hungarológiai Alapkönyvtár
http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/
..