logo

XII Quintilis AD

Adiaum.

Táborhely Felső-Pannoniában, a Duna jobb partján.Az Itinerariumban Azao a neve, a Notitiában Odiabum, mindkettő elrontott formája ugyanannak a névnek. Hampel szerint az eredeti alak Azalum lehetett és azonos az azalus néptörzs nevével, melynek területén a helység feküdt s esetleg civitasának központjául is szolgált.

Az Itinerariumban csak annyi lévén följegyezve, hogy Crumerum (Nyerges Ujfalu) és Brigetio (Ó Szőny) között (in medio) feküdt, Süttővel azonosíthatjuk. De ha elfogadjuk Mommsen feltevését (CIL, III, 460. l.), hogy a Tabulán Lepavist (mely különben szintén csak elrontott forma lehet) felel meg neki, úgy közelebb, 5 római mérföldre esett Brigetióhoz s Almás Füzitőnél kell maradványait keresnünk.
E helyről már eddig is több feliratos emlék ismeretes, egy sarcophagus (XIL, III, 10962), melyet a legio I. adjutrix egyik lovasa készíttetett felesége számára, egy másik kövön (10958) a turma Herenni van megörökítve, a legjelentékenyebb egy kőoszlop, melyet Trebonianus Gallus tiszteletére állított fel az ala III. Augusta Thracum 252-ben. E lovascsapat, bár Adiaumban volt táborhelye, a környéken másfelé is hagyott emléket maga után, nevezetesen mérföldköveken (Ó Szőny, Süttő), melyek az útépítés körül kifejtett nagy munkásságáról tesznek tanubizonyságot, továbbá három katonai diplomán (LX, LXI, LXV), melyek mind a II. század közepén keltek.

A IV. századra nézve a Notitiában equites Dalmate Odiabo följegyzést olvassuk.


Forrás:
Pecz Vilmos: ÓKORI LEXIKON
Készült az 1902-1904 között Budapesten, a Franklin Társulat által 2 kötetben kiadott mű reprintje alapján.
A MEK-változat az ISZT támogatásával készült
Hungarológiai Alapkönyvtár

http://mek.oszk.hu/03400/03410/html/
..