logo

XII Quintilis AD

Ad Flexum.

Carnuntumból Ad Flexum-ba egy közvetlen belső úton is el lehetet jutni. Ez az út Mosonmagyaróvár előtt találkozott egy másik, a folyópart mentén lévő úttal. Mosonmagyaróvár azonosítása Ad Flexummal már századokkal korábban megtörtént, a római erődből mégsem maradtak meg látható nyomok.
Az utóbbi száz év, elsősorban Sőtér Ágost és Pusztai Rezső kutatásai számos leletet és értékes megfigyelést eredményeztek, és habár a castellum helyét ma sem lehet pontosan megállapítani, nagyjából és egészében mégis lokalizálható a római katonai település. Gazdag településnyomokat sikerült az egykori téglavető területén, a Lajta csatorna partján még a múlt században feltárni.

A lelőhelyek mozaikszerű összeillesztése és a római utak nyomvonalának vizsgálata révén Pusztai Rezsőnek újabban sikerült kimutatnia, hogy a római erődítmény részben a mai centrum, részben pedig az egykori Károlyi-liget területére esik. Álláspontját a Linhard Gy. Utcában föltárt 1,5 méter széles erődfal alátámsztja.
Ilyenformán a középkori vár területével való azonosítás nem állja meg a helyét. Újabb kutatások szerint az erőd a téglaföldi dülőtől északra, a Malom-ági Lajta csatorna mellett lokalizálható feltehetően.

A castellum latin neve a Mosoni-Duna többszörös kanyarodására utal. Egyes kerámialeletek alapján alapítása az I. század végén bekövetkezett, az itt állomásozó csapat neve nem ismeretes. Későbbi helyőrsége is bizonytalan, valószínűleg a cohors II Alpinorum equitata volt.
A IV. században a cuneus equitum Dalmatarum állomásozott itt. Az Ad Flexumban és környékén feltárt leletek a Hansági Múzeumban láthatók. Két római felirat a vár kapujának belső falába van befalazva, amelyek a legio XIIII gemina (Publius Fannius Maximus százada volt) építési tevékenységét örökítették meg.


Forrás:
http://www.ripapannonica.hu/magyar/kulturalis.php?id=7
..