logo

XXIII Januarius AD

Altinum - Mohács-Kölked

Altinum auxiliáris tábora Mohács-Kölked közelében fekszik egy kisebb magaslaton (Hajlokpart, Szőlőhegy, Várdomb) a régi holt Duna-ág partján. A Duna az idők során jelentős szélességű sávot elragadott belőle. Nagysága légifelvétel segítségével határozható meg: hosszúsága 230 m, megmaradt szélessége 150-180 m.
Amatőr régészek az erőd három sarkánál legyező alakú tornyokat találtak. Fülep Ferenc 1975 évi kutatása az északi és a nyugati oldal egy-egy falszakaszának feltárását eredményezte.

Az erőd és környéke már régóta ismert volt. Marsigli római leletekről tudósít, és tudomásunk van róla, hogy Klimó György pécsi püspök a XVIII. Század második felében ásatásokat végeztetett ezen a területen. Rómer Flóris és a későbbi régészek az erőd közelében talált kibontott sírokról tudósítanak. A leletek egy része a mohácsi és pécsi múzeumba került, jórészük azonban elkallódott. Katona-Győr Zsuzsa 1987-1989 között végzett leletmentő ásatása az erőddel kapcsolatos pontosabb információkat eredményezett.

Az I. században alapított erőd helyőrsége legkésőbb Hadrianus korától kezdve a cohors I. Lusitanorum volt. Valószínűleg később is itt állomásozott, talán a III. század vészterhes éveiig.

A IV. században előbb az equites sagittarii, majd a cuneus equitum Fortensium tartózkodott itt a Notitia Dignitatum szerint.

Altinum a pannoniai limes szakasz utolsó Magyarország területén lévő erődje.Forrás: részlet A római kor interpretációjának lehetőségei a Dél-Dunántúli régióban c. munkából
Készítette a Dél - Dunántúli Örökségturisztikai Klaszter megbízásából a Resolutus Kft.