logo

XXX Novembris AD

Festő költségvetése (I. sz. 316)

Valerios Ammónianosnak, más néven Gerontiosnak, az oxyrhynchosi kerület polgármesterének Aurélios Artemidórostól, Arsinoos fiától, aki a fényes és ragyogó Oxyrhynchos városából való és foglalkozására nézve festő.

Minthogy kegyességed bekérte a költségvetést a fent említett városban a Traianus-Hadrianus-thermák most szerencsésen renoválás alatt álló nyilvános fürdőjének festésre szoruló részeit illetőleg, ezennel közlöm, hogy a rászoruló helyiségek festéséért, amelyek állnak két hideg fürdőből, egy kupolás előcsarnokból, az egész oszlopcsarnok embermagasságú bejáratából és kijárataiból, a külső csarnok négy mellékkupolájából és más helyiségekből, a festékanyagok költségeire kérek . . . . . . ezüst dénárt és a festési munkálatokért tízezer ezüst dénárt és ezt most bejelentem.
A főméltóságú Caecinius Sabinus és Vettius Rufinus konzulsága . . . . . .

[Második kéz:] Én Aurélios Artemidóros nyújtottam be. Én Aurélios . . . írtam helyette, mert ő nem tud írni.


Forrás:
MIRŐL VALLANAK A PAPIRUSZOK? (I. e. IV. – i. sz. VIII. század)
GONDOLAT BUDAPEST, 1961
Összeállította és fordította:
MORAVCSIK GYULA