logo

XXIV October AD

A dalmata felkelésben kitüntetett főtiszt felirata

(CIL XIV 3606, Tiburból)


Marcus Plautius Silvanus, Marcus fia, Aulus unokája, consul, septemvir epulonum.

Számára a szenátus diadal jelvényeket rendelt, mivel lllyricumban jól hadakozott.Forrás: Hahn István - A hadművészet ókor klasszikusai