logo

XXIV October AD

Scabellum

Scabellum: eredetileg a táncos cipője alatti fából való talp, amellyel a színpadon a fuvolásoknak megadta a taktust, később egyfajta csapó, amellyel az előadás végét jelezték.


.-